Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

technegau

technegau

Heb i Hiraethog fynd heibio i'r cyntaf anodd fyddai ystyried ei chwedl yn nofel o gwbl; ac yn yr ail gam ceir datblygiad rhesymegol o'r technegau a'r deunydd gwrthdrawiadol a welir yn ei lyfrau eraill.

Mae rhai o'r technegau yn berthnasol iawn i fridio anifeiliaid fferm.

Yn y blynyddoedd diwethaf datblygwyd technegau newydd sy'n amcangyfrif gwerth anifail ar gyfer magu.

Mae llawer o'r technegau yn cyfleu syniad sy'n annerbynion gan garfannau yn ein cymdeithas.

Technegau ar gyfer embryos.

Mae'n defnyddio'r technegau gwyddonol sy'n addas i'w grefft.

Dangosodd y modelau steiliau hyfryd a chreadigol, a chafodd y gynulleidfa ei synnu at y technegau newydd sydd ar gael.

Mae un sector o'r diwydiant yn darparu ar gyfer y 'Farchnad Dwristiaid', gan lunio tirluniau traddodiadol sy'n ail-wampio technegau a delweddau o dramor ac o'r gorffennol...

Ar hyn o bryd mae technegau modern yn cael dylanwad mawr ar fridio anifeiliaid fferm ac yn sicr fe welir datblygiadau pwysig yn y dyfodol agos.

Yn y dyfodol, gall y technegau yma fod yn fuddiol i reoli nodweddion anifeiliaid.

Technegau Gyrru.

Mae hyn yn rhannol oherwydd effaith y technegau eu hunain ar anifeiliaid a hefyd oherwydd yr egwyddor ehangach na ddylai dynion ymyrryd mewn dulliau naturiol o genhedlu.

Disgwylir i archaeolegwyr môr feddu gwybodaeth dda am ddaeareg môr a gwaddodoleg gan fod y gwyddorau hyn yn rhoi inni'r technegau ar gyfer mesur llwyth safle ac i ddisgrifio sut y mae'r llongddrylliad yn treiddio i mewn i wely'r môr drwy sgyriadau ac effeithiau ymsefydlogi eraill.

Wrth feddwl am y technegau newydd yma, dylid nodi'r pwyntiau a ganlyn: Mae rhai ohonynt yn dal yn arbrofol ac fe gymerir rhai blynyddoedd cyn iddynt fod o ddefnydd uniongyrchol i'r ffermwr.

Technegau biotechnegol.

"Mae'r potensial heddiw gymaint mwy o ran technegau," meddai.

A reductio ad absurdum yw defnyddio'r technegau i ddweud fod "naw o bob deg o gathod" yn hoffi bwyd arbennig.

Ar hyn o bryd mae llawer o'r technegau yn ddrud ac ni ellir cyfiawnhau'r costau heblaw mewn amgylchiadau arbennig neu ar gyfer ymchwil.

Fel y mae'r llygaid yn treiddio y tu hwnt i arwyneb profiad yr unigolyn daw'r llenor i amgyffred cysylltiadau a syniadau na ellir eu mynegi o gwbl trwy gyfrwng technegau realistig.

Yn ffodus mae'r technegau diweddar o ddefnyddio cyfrifiadurion a phrosesau delweddu wedi galluogi seryddwyr i ddarganfod llawer o'r galaethau estynedig fel C.

cyfuniad o reddf yr artist a defnyddio technegau'n effeithiol.

Twf anferth y wladwriaeth a'r technegau modern a barodd fod yn rhaid gweithredu'n effeithiol os yw'r genedl i fyw.

Technegau ar embryos wedi eu ffrwythloni.

Er iddo fod yn ddigon grasol i osgoi mynegi barn am raglenni teledu heddiw dichon fod elfen o feirniadaeth wrth iddo drafod y datblygiad a fu o ran technegau dros y pum mlynedd ar hugain er pan wnaeth ef y ddwy raglen a ddangoswyd.

Hefyd mae technegau biocemegol a all fod o gymorth i adnabod mathau arbennig o anifeiliaid yn cael eu datblygu.