Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

teimlais

teimlais

Wedi i'r trên fynd am ychydig filltiroedd, yn sydyn, teimlais bwysau ar fy ysgwydd dde; roedd un o hogiau'r eroplens, yr un â'r cetyn, ar fy ysgwydd dde ac heb gymaint ag '...' wedi gwneud clustog ohoni.

Wrth ddal y clustdlws yn fy llaw, teimlais Bresenoldeb yr Arglwydd.

Teimlais ei bod hi'n rhaid i mi borthi sylw Delwyn ar unwaith, ac achub mantais ar falchder y gath yn ei chynffon.

Teimlais wedi darllen The Ascent of Everest y gallasai'r cyfeiriadau at fwyd yn hwnnw fod yn help i ddyn gwan ei stumog i adfeddiannu ei archwaeth.

Teimlais yn falch pan alwodd fi i'r stabl ryw fore Sul a gofyn imi a fyddwn yn sgrifennydd iddo.

Ond teimlais yn ansicr am ennyd.

." Teimlais ei bod hi'n hen bryd iddynt wybod fy mod yno, rhag ofn iddynt ddweud rhywbeth y byddai'n edifar ganddynt amdano.

Deffroais yn y man a gwelais fy mod fy hun, teimlais am fy hosan ac yr oedd yn llawn.

Teimlais yn anesmwyth iawn.

Ni fu SL erioed yn fardd poblogaidd a da fuasai clywed rhagor o feirniadaeth o'r math a geir weithiau yn ysgrif Gwenallt, sy'n dweud, er enghraifft, 'Nid yw Mr Lewis yn cerdded mor sicr yn y mesurau traddodiadol at yn y vers libre.' Teimlais innau droeon mai gwely Procrwstes y mesurau caeth a orfodai SL i gynnwys geiriau hen, prin ac anghyfiaith a chystrawennau hynafol a chymhleth, fel petai tywyllu ystyr yn ddibwys neu hyd yn oed yn rhinwedd.OES AUR Y WASG GYMREIG

Ond yna teimlais ddwylo dau o griw Talfan yn bachu yn fy ysgwyddau a'm llusgo oddi arno.

Pan fuom yn ffilmio mewn ysgol feithrin yn Alamar, teimlais fod y gwario a'r adnoddau yn ormodol, os nad yn wastrafflyd, mewn gwlad sy'n perthyn yn swyddogol i'r Trydydd Byd.

"W^n i ddim am faint o amser ddaru mi orwedd," meddai, "ond wedi i mi ddod ataf fy hun, teimlais geg Rex yn gafael yn fy ysgwydd." "Ceisio eich llusgo adref yr oedd o," atebodd Louis.

Teimlais yn eiddigeddus iawn.