Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tenant

tenant

Efallai fod mab hynaf ac aer Maurice Wynn, yr enwog Syr John Wynn o Wedir yn ddiweddarach, wedi bod yn gyd-ddisgybl â Morgan am rai blynyddoedd, er bod mab y sgweier ryw wyth mlynedd yn iau na mab y tenant.

Fydd yno'r un tenant, mi fydd y tŷ yn dŷ haf ac yn ganolfan i bysgotwyr a saethwyr.

Ceisiodd feddiannu maenor Llandygwydd a oedd ym meddiant Robert Birt fel tenant.

Felly, ni lethir y tenant yn ormodol gan ddagrau o gydymdeimlad dirdynnol dros ei feistr tir druan.

ARGYMHELLWYD fod llythyr i'w anfon at y tenant yn ei rybuddio i wella ei ymddygiad rhagblaen neu byddai'r Cyngor yn gweithredu o fewn y rheolau tenantiaeth a cheisio meddiant o'r eiddo.

CYFLWYNWYD adroddiad y Swyddog Adeiladau ar gais y tenant am gyfraniad gan y Cyngor tuag at gost difrod a achoswyd i'r carped a phapur ar y wal o ganlyniad i ddŵr redeg i'r tŷ o dan y drws.

CYFLWYNWYD adroddiad y Swyddog Adeiladau y derbyniwyd cwynion parhaol am ymddygiad y tenant.

CYFLWYNWYD adroddiad y Swyddog Adeiladau nad oedd llythyr y tenant wedi ei dderbyn ac felly ni ellid ystyried y cais.

(ii) Cwyn am ymddygiad tenant