Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tennyn

tennyn

Ymhen ychydig funudau gwelodd y tennyn yn dechrau symud, cododd ei ben a gwelodd dau grychydd glas yn cydio yn y ddwy lysywen.

Wrth gloddio'r ffos daeth yr hen frawd ar draws llysywen, cododd hi i'r wyneb a'i chlymu wrth y tennyn marcio.

Fe gei di wthio'r bygi a ga i ddal tennyn Cli%o,' eglurodd yn ansicr.

Rho ben y tennyn i Rhys a chymer di'r posteri yma,' meddai Mrs Huws wrth Seimon.

Cydiodd yntau yn y tennyn ac fe'i codwyd i'r awyr ac nid oedd wiw iddo ollwng gafael.

Daeth Seren a minnau i'r dref wrth ddau ben tennyn.

Edrychodd Rhys ar Seimion yn gafael yn y tennyn.

Ymhen ychydig daeth ar draws llysywen arall a chlymodd hon eto wrth y tennyn a'i gosod ar y cnwc gerllaw.

Cofnodir miloedd o achosion o drais yn y cartref gan yr heddlu bob blwyddyn - cyfartaledd fechan o'r rheini sy'n ceisio cymorth, fel arfer wedi iddynt gyrraedd pen eu tennyn ar ôl dioddef y naill ymosodiad ar ôl y llall.

At y gorchwyl hwn roedd yn gorfod cadw tennyn (llinyn mesur) at ei wasanaeth er mwyn gwneud gwaith cymen a chywir.