Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tensiwn

tensiwn

Ffeithiol a phwyllog yw'r hanesion yn hytrach na'u bod yn llawn tensiwn a chyffro.

Mae'r symudiad yma yn esiampl pellach o ymgais llywodraeth asgell-dde y Partido Popular yn Sbaen i gynyddu tensiwn yng Ngwlad y Basg.

Cyn hynny, roedd peth tensiwn rhwng aelodau'r hen Fwrdd - a Ron Jones yn arbennig - a'r aelodau newydd.

yr amser y mae'r bom i fod i gael ei thanio; ble y gall y bom fod wedi'i gosod; oed, rhyw, acen ac unrhyw arwydd o gynnwrf, tensiwn neu fedd-dod yn y sawl sy'n galw; p'un a yw'r alwad wedi'i gwneud o flwch ffôn, wedi'i deialu i mewn neu yn dod o estyniad mewnol; p'un a oedd yr alwad yn swnio fel bod y sawl oedd yn galw yn darllen neges oedd wedi'i baratoi neu beidio.

Diolch i'r intifada, hyd yn oed cyn Rhyfel y Gwlff roedd bywyd yn ddigon anodd ar diroedd y meddiant; bellach, roedd y tensiwn yn waeth o lawer.

Yn nwylo medrus Tony Jones, llwyddwyd i greu yr awyrgylch gynhyrfus briodol yn y rhan gyntaf ac i gael tensiwn rhwng y Ficer a gŵr y Tollau yn yr ail ran.

Mae David Owens yn pwysleisio pa mor anodd oedd hi i berfformio a chynnal cyfweliadau a photo-shoots tran cadwr tensiwn o fewn y grwp a straen dadfeiliad perthynas Cerys a Mark yn gyfrinach.