Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

terfysg

terfysg

Terfysg yn Rhydaman yn ystod streic gweithwyr glo-brig.

Arswydus yw'r darlun ym mhaladr yr ail englyn, a'r ansoddair 'ddi-derfysg' yn arbennig o nerthol pan gofir mai terfysg a fwriodd y llanciau i'r dwfn.

Fy nehongliad i o'r bradychiad a'r dienyddiad (os caf roi fy nghasgliadau'n foel, heb ymhelaethu dim yma) yw i Jwdas Isgariot benderfynu traddodi Iesu i ddwylo'r awdurdodau yn y gobaith y byddai terfysg yn codi yn y ddinas o'i blaid ac y byddai'r rhyfel mesianaidd yn dilyn; i'r terfysg ddyfod o dan arweiniad Barabas a'i drechu'n ddigon buan gan filwyr Pilat; i Iesu wrthod yn y brawdlys a cherbron y dyrfa arddel y fesianaeth filwrol a'r deyrnas ddaearol wedi ei seilio ar rym arfau; ac i'r gwrthodiad hwn beri siom chwerw i'r bobl.

Parhaodd y terfysg am funudau nes cael yr heddlu i'n hebrwng ni allan.

Terfysg yn Llundain ar y diwrnod cyn i Dreth y Pen gael ei gyflwyno.

Nofel a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1880, am un o wr ifanc Terfysg Beca.

Terfysg ym Maerdy, Y Rhondda, a 33 o ddynion a thair merch yn mynd i garchar.

Terfysg yn y maes glo a saith dyn a phedair merch o Fedwas yn cael eu hanfon i garchar.