Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

teyrnged

teyrnged

Talwyd teyrnged iddo o gyfeiriad pob plaid.

Cwestiynau fel 'Gan bwy, wrth bwy, ac o dan ba amgylchiadau y llefarwyd y geiriau a ganlyn - "Ai gwir yw, y preswylia Duw ar y ddaear?" "Ai ceidwad fy mrawd ydwyf fi?" "Ai cyfreithlon rhoddi teyrnged i Gesar?" neu - 'Ysgrifennwch nodiadau ar Feibion y Proffwydi, Jehofa Jire, Salome, Cleopas.'

Neil Jenkins a Peter Rogers Neil Jenkins, y sgoriwr pwyntiau heb ei ail, oedd testun Working Class Hero, teyrnged haeddiannol i'r arwr rygbi diymhongar hwn.

Talwyd teyrnged i glasuron llenyddiaeth Rwsiaidd yn Enwogion Llên Rwsia, sef cyfres pedair rhan a ysgrifenwyd ac a lefarwyd gan Frank Lincoln.

Talwyd teyrnged i Miss Pritchard gan y Llywydd, bydd ein colled fel Rhanbarth yn fawr ar ei hôl.

Y rhyfeddod arall ydi iddo ddadfytholegu oes aur y wasg Gymreig a thalu teyrnged iddi yr yn pryd.

Rhaid talu teyrnged i'r Cyngor Darlledu am y ffordd yr ymatebodd i sialens yr ymchwiliad i ddarlledu a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig.

Bydd nifer o wynebau cyfarwydd fel Cerys Matthews, Rhys Ifans a Ioan Gruffydd yn talu teyrnged iddo, nid yn unig fel cerddor, ond hefyd am ei waith arloesol fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd teledu.

Waldo - Teyrnged, Golygydd James Nicholas

Ar y rhaglen, fe glywn Bryn yn talu teyrnged hael i Towyn.

Roedden nhw'n aelodau ffyddlon o Noddfa, lle'r ymgasglodd ei theulu a'i ffrindiau i dalu teyrnged i un a ddylanwadodd yn fawr ar eu bywydau.

Teyrnged i ferfa cyn i'w holwyn roi ei gwich olaf ar ei ffordd i ddiddosrwydd Sain Ffagan.

Un o aml gryfderau'r gyfrol ydi nad teyrnged ramantus i hafau hirfelyn ydi hi - er fod y rhamant yna.

Pa fedal fyddai fyth yn ddigon cymwys ac addas i hongian o gylch ei gwddf fel teyrnged i'w dewrder yn sefyll yn yr adwy i'n hatal ni y gw■ ■ ie, y rhai cryfaf, i fod ■ rhag llwyr golli ffydd a mynd ar ddisberod gyda'r genfaint foch?

Yn y gorffennol, pe byddai rhywun yn dymuno chwilio, er enghraifft, am safleoedd yn ymwneud â'r 'piano' (fel teyrnged hwyrach i'n Cadeirydd, Branwen Brian Evans, sydd yn athrawes biano ac yn gyfeilyddes o fri), byddai'r we yn methu â gwahaniaethu rhwng y safleoedd Cymraeg a'r rhai Saesneg.

Cyfnod arloesol Galwyd ar WJ Jones i roi teyrnged i'r awdur gan iddo ef a T.

Nid yw hyn ond teyrnged ychwanegol i'r un a'i cyfieithodd a'r un a'i diwygiodd - yr Esgob Morgan a'r Dr John Davies.

Teyrnged Bryn Ymysg yr enillwyr - er mai rhannu'r wobr ariannol ddaru o - mae BRYN TERFEL.