Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tgau

tgau

TABERNACL Llongyfarchiadau Llongyfarchwn Geraint Evans, mab Mr a Mrs John Evans ar ei lwyddiant yn arholiad TGAU a dymunwn yn dda iddo i'r dyfodol Estynnwn hefyd ein llongyfarchiadau a'n dymuniadau gorau i dri phar a fu'n dathlu yn ddiweddar gerrig milltir pwysig yn eu bywydau priodasol.

i blant yr ardal a fu'n llwyddiannus yn ddiweddar gyda arholiadau TGAU.

Yn ôl yr hogyn lleiaf acw, sydd at ei fogail mewn prosiect TGAU ar y pwnc, mae siocled yn cynnwys cemeg o'r enw Phenylethylamine sydd yr un ag y mae'r ymennydd yn ei ryddhau yn naturiol pan yda ni'n syrthio mewn cariad.

"Fel gwneud TGAU y flwyddyn ddiwetha'.

Cylchgrawn ar gyfer disgyblion sy'n astudio Daearyddiaeth ar gyfer TGAU.

Wedi i Hywel symud i ddysgu i Ysgol y Mynach aeth pethau o ddrwg i waeth wrth iddo ddechrau gweld Stacey Jones - 'roedd Stacey yn paratoi i wneud ei harholiadau TGAU ar y pryd.

Fideo 2 awr o hyd ar gyfer myfyrwyr Celf TGAU.

ARHOLIADAU: Ar ddiwedd yr arholiadau TGAU hoffwn ddymuno'n dda i'r bobl ieuanc a gobeithio y cant ganlyniadau wrth eu bodd.

Crëwyd cerddoriaeth gan fyfyrwyr TGAU a lefel A yn Abertawe a ysbrydolwyd gan iaith gerddorol Olivier Messiaen.

Dyma wasanaeth ar gyfer myfyrwyr TGAU yng Nghymru.