Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

that

that

This means that local education authorities should have a clearer role in joint planning and that developments in the field of education should complement those in social and health care.

Mewn chwiniciad roedd gohebydd teledu o'r Unol Daleithiau wedi gweiddi arno - `Mr President can you confirm that the talks are going well?' Roedd pawb arall yn ddiolchgar fod o leia un beiddgar yn ein plith ni.

Caiff H. G. Wells ei fynegi: At times, in the silence of the night in rare lonely moments, I come upon a sort of communion of myself and something great that is not myself.

To this end, he intends that, in future, school age education provision should be added to the core services to be included in the county plans and the annual reviews of performance.

'Not that way!' gwaeddodd un o'r osgordd.

'I want that noise investigated', mynnodd.

But a boat like that would hardly interest your type," meddai Sharon yn ffroenuchel.

'Acts as if he owns the place, don't he, that friend of yours?' ychwanegodd wrth Gethin.

A chyn dechre pregethu yn yr eglwys gyntaf dvma fe'n hongian y cadach coch ar fraced y lamp wrth ben y pulpud, a phob tro yr oedd am bwysleisio rhyw wirionedd yn ei bregeth, dywedai, gan bwyntlo at y cadach coch bob tro, 'And that's as true, brothers and slsters, as my lunch is in that handkerchief!' Yr oedd rhai o stori%au difyrraf Waldo yn ymwneud â'i deithiau yn b Iwerddon.

"Even that bugger has turned his back," meddai'n orfoleddus.

If instead you need a vaccination programme to keep farmers' cattle alive so that they and their families can avoid falling into the destitution that leads to starvation, it's not sexy enough to interest the media.

They think that we're through...

A chyda golwg ar ein hanes, ni charodd neb hwnnw chwaith er ei fwyn ei hun, 'except in so far that history might be skilfully handled to show the awful consequences of Popery'.

that I am Mikhail Sergeyevitch Gorbachev!' Dyma'r ymgynghori ymhlith ein gilydd yn dechrau ar unwaith.

and we trust that we shall be able to give you every satisfaction..." Roedd Willie Solomon yn gobeithio hynny hefyd ar ol darllen y prisiau yn y llyfryn.

Pan tua thair neu bedair milldir o Memphis, a'r ffordd yn rhedeg drwy ganol meysydd llydain a gwastad o bob tu i ni, gofynnai Mr Eleazar Jones i deithiwr a ddigwyddai eistedd ar ei gyfer, gan gyfeirio at faes ar lechwedd bychan gyferbyn â'r ffenestr, â rhyw fath o growcwellt hir yn tyfu arno, nad oedd Mr Jones yn hollol sicr beth ydoedd, - `Cnwd,' ebe fe, `o ba beth yw hwn ar y maes yna?' Ebe'r dyn, gan godi ei ysgywddau ac ysgwyd ei ben gydag ochenaid, `that is a war crop!' - Cnwd rhyfel ydyw hwnyna!

Es ato am sgwrs ac mi ddywedodd: "There's no connection, it's just that it's thirsty work driving the bus." Ar ôl gorffen yfed, aeth y ddau ohonom i'r bws a pharhau'r daith - heb neb yn cwyno nac yn holi cwestiynau.

It is perhaps poverty of mind and language obliges me to say that this universal scheme taeks on the effect of a sympathetic person - and my communion a quality of fearless worship.

Wrth i ni ddisgwyl am ysbaid ar waelod y grisiau i fynd i fewn i'r ystafell meddai wrthyf 'Are you nervous?' Fy ateb oedd 'Terrified' meddai hi wrthyf 'Don't worry that makes two of us'.

Yn ei lyfr Meistri'r Moroedd, y mae Mr Aled Eames yn sôn am y "munudau tawel ar nos braf, ac yn y distawrwydd clywed Mrs Pritchard yn canu'r piano yn y caban a'r Capten yn ei lais bariton cyfoethog yn canu 'The harp that once through Tara's Hall' neu Dafydd y Garreg Wen Claddwyd Mrs Pritchard yn Laurenco Marques a gallwn ddychmygu y tristwch ar y llong ymysg y criw ac yn enwedig tristwch Capten Pritchard o adael ei wraig mewn bedd ar dir estron.