Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

theimlad

theimlad

Y bwriad oedd fod llawer o'r gwaith yn cael ei wneud gan baneli arbenigol; erbynhyn, mae yna saith - a theimlad fod angen tacluso eto.

Blas chwerw sydd iddynt, a theimlad sebonllyd wrth i chwi eu rhwbio rhwng eich bysedd.

Gwir fod hyn yn hwylus a didrafferth ond y mae hefyd yn amddifad o ymdrech a theimlad.

Mae hynny'n bwysig am fod ymwybyddiaeth o dras (nid trwy waed o angenrheidrwydd) yn debyg o gynysgaeddu pobl a theimlad o gyfrifoldeb.

Mae All Played Out yn gwbl hudolus - yn felodig a theimlad mwy acwstig iddi nag syn arferol gan y grwp.

Cyfyng yw'r amrywiaeth tonyddol, ond mae yma gyfoeth o sensitifrwydd a theimlad.Yn rhannau uchaf yr awyr mae'r haenau paent yn dewach a'r llwydlas ar letraws yn awgrymu cymylau'n symud ac yn cyd-bwyso â llinellau esgyll y felin.

Yr ail oedd y mudiad rhamantaidd, gyda'i bwyslais ar amrywiaeth a theimlad yn hytrach nag ar unffurfiaeth a rheswm.

Braf yw clywed fod eu cerddoriaeth wedi datblygu gyda theimlad aeddfetach i'r caneuon syn dangos eu bod bellach yn haeddur enw fel un o'r prif fandiau yng Nghymru.

Ar wastad arall, ni allai hyn oll beidio a'i amlygu ei hun ym marddoniaeth Waldo : mae ei syniadau wedi eu llwytho a'r amalgam hwn o feddwl a theimlad, ac nid yw'n syn fod ei eiriau wedi eu llwytho yn yr un modd hefyd.

Byd clyw a theimlad ydyw.

Mewn ymgais i guddio'i theimlad, meddai, "Eto i gyd, roeddech chi braidd yn rhy arw...neithiwr...doedd dim angen...doedd gennych chi ddim hawl..." "Wnes i mo'ch brifo chi," meddai, a'i lygaid yn tywyllu.