Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

thim

thim

Cyn-wicedwr Morgannwg, Colin Metson, yw capten Cymru - ond mae e yn Bermuda, sydd bellach yn un o brif wledydd criced y byd, gyda Thîm yr MCC.

Hefyd, mae Williams, sydd wedi bod yn y diffeithwch o safbwynt Cymru yn y blynyddoedd diwetha, wedi ymuno â thîm A Cymru, fydd yn wynebu'r Eidal nos yfory.

Cafwyd tipyn o feirniadaeth eleni a thîm symol iawn oedd gan yr Unol Daleithau.

Abertawe yn erbyn Merthyr oedd y gêm arall, a thîm John Hollins yn ennill 2 - 0 ar y noson, a 4 - 0 dros y ddau gymal.

Mae pob un o aelodau'r Pwyllgor Rheoli'n wirfoddolydd di-gyflog, a dirprwyir cyfrifoldeb am weithgareddau dydd-i-ddydd y Gymdeithas i Drefnydd a thim o staff.

Bydd Arshad Rasul yn ymuno â Thîm Rheoli S4C ac yn ymgymryd â'i gyfrifoldebau ar Awst 23ain.

Yn anffodus, oherwydd y problemau mewnol sy ganddyn nhw yn Samoa maen nhw wedi dod a thîm sy'n ddierth i ni.

Ac yr oedd gêm y noson, rhwng Aberystwyth a thîm gorau Cymru, Wrecsam, yng nghystadleuaeth y Cwpan Cenedlaethol, yn deilwng o'r achlysur.

Mae cyn-seren y gêm rygbi 13, Ellery Hanley, yn ymuno â thîm hyfforddi carfan rygbi undeb Lloegr ar gyfer y paratoadau am y gemau yn erbyn Awstralia, Ariannin a De Affrica.

'O hynny ymlaen roedd hi'n mynd i fod yn anodd cael dwy gôl yn ôl yn erbyn tîm cryf iawn a thîm sydd ddim yn arfer rhoi llawer i ffwrdd.

Maen ymddangos yn debyg y bydd Mike Ruddock yn dychwelyd i Gymru i hyfforddi Glyn Ebwy - a thîm A Cymru, hefyd, o bosib.

Roedd Moore yn y tîm enillodd y prawf cynta yn Osaka ddoe, 64 - 10, gyda thîm Cymru yn sgorio deg cais.

Ond mae'r chwaraewr wedi dweud mai gyda thîm Gordon Strachan y mae ei ddyfodol.