Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

thipyn

thipyn

Roedd en dechraur gystadleuaeth gyda thipyn o record ar ôl helpu ei wlad i ennill Cwpan y Byd a wnaeth ddim byd i dynnu oddi ar ei berfformiad bryd hynny - nar ddawn ar gallu sy gandd fe.

Yng ngeiriau Swyddog y Cynulliad y Gymdeithas (yntau â thipyn o ddirgelwch yn perthyn iddo): 'Mae'r sefyllfa hon yn llawn dirgelwch.

Wythnos o leiaf, a chyda thipyn o stilio hyd yn oed ddeng niwrnod.

"Ol reit, ol reit," ebr ef_'n gynhyrfus a thipyn yn bigog.

Samwn yn cael eu rhwydo, dyrnaid o gychod yn cael eu hwylio a thipyn o ymwelwyr yn dod yno i synhwyro.

Dan ni'n rhy bwysig, bellach i werthfawrogi straeon sydd â thipyn o lastig yn eu penolau nhw - neu felly mae'n ymddangos i mi.

Dyma arafu a throi i'r chwith eto; ffordd wlad bellach, a thipyn o godiad ynddi hi, gwrychodd uchel, a wyneb y ffordd yn is na'r caeau o'i deutu.

Roedd e'n foi digon smart, yn barchus gan bawb yn yr ardal, yn feirniad da ar ddefaid a thipyn go lew gydag e yn y banc.

Ar ôl bwyta a thipyn o fân siarad teuluol, arweiniodd Gruff at bwrpas ei ymweliad.

Ond na, erbyn meddwl, fe ddylai o brynu ffon, un a thipyn o sglein arni, i fynd gyda'i het newydd.

Ond mi fyddai yno griw mawr o gūn bob amser; rhwng y cūn a'r plant a thipyn go lew o ddiawlio byddant yn llwyddo i gael defaid i fewn bob tro!

'Fe ges i amser caled mâs yn Sri Lanka - a thipyn bach o lwyddiant hefyd.

Yn ôl y sôn, yr oedd John Edmunds â'i fryd ar ddod â thipyn o fywyd i Borth Iestyn ac am, ddechrau gwneud hynny trwy ddathlu hanner can mlwydd o ryw lun o hunan-lywodraeth ym mywyd yr harbwr.

Bu'n hir iawn yn dod yn ol, wedi arswydo rhag y dynion yna mae'n siŵr, a thipyn o dalu'r pwyth yn ol i mi hefyd am adael iddyn nhw ddod ar gyfyl y lle.

Mae yna brinder pregethwyr heddiw, a thipyn o drafferth yw hi i lenwi'r Suliau mewn llawer eglwys.

a thipyn bach eto...

Er mai gwr bychan o gorff yw'r Arglwydd - Dafydd" i Brif Ysgrifennydd y Cynulliad ac i arweinyddion y pleidiau - y mae eisoes yn llenwi ei le gan ddod a thipyn o liw a steil i'r siambr.

Wedi cyrraedd adre', cael cinio hefo'r teulu a the a thipyn o swper; wedyn tri o'i frodyr yn ei ddanfon i'r stesion i ddal y trên wyth i Gaergybi.

Rhaid cofio mai mab i chwarelwr ydoedd, wedi ei fagu ymysg teuluoedd chwarelwyr ac yn gwybod o brofiad am erwinder y llafurio'n y graig ac am gyndynrwydd yr ymddrech ar yr aelwyd i fyw gyda thipyn o urddas a hunan-barch.

Ond wnaeth y bechgyn ddim byd ond dechrau bloeddio eto, er gyda thipyn llai o arddeliad.