Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

throdd

throdd

Ydi Cen ddim wedi deud wrthych chi?' Gollyngodd Bilo ei afael a throdd Dei ei ben i edrych am gadarnhad gan Cen.

Pan welwch chi o, newch chi ddeud wrtho mod i'n chwilio amdano?" Ond ni throdd y llanc ei ben.

Er ei fod yn sgrifennu ar hyd ei oes ar hanes Cymru, pylodd ei sêl at wladgarwch, a throdd yn y pen draw at Sosialaeth.

Dechreuodd y Rwsiaid ymladd â'r llywodraeth a throdd America at ochr y gwrthryfelwyr.

'Roedd Nerys yn beio ei hun am y ddamwain a throdd at y botel am gysur.

Gallai Rhys deimlo ei hanadl yn boeth ar ei glust a throdd ei ben tuag ati.

Sathrodd yr hyfforddwr yn sydyn ar yr ymholiad caredig hwn am, fy nghyflwr a throdd ffynhonnell ei arian ymaith oddi wrth y posibilrwydd y gallwn ddweud rhywbeth ynglŷn â pham na neidiodd y ceffyl.

Parciodd Elfed ei fws yn ofalus yn ei gornel arferol o'r garej a throdd i edrych sut lanast a adawyd ar ôl gan aelodau Sefydliad y Merched.

Gwelwyd ugain o gystadleuwyr ar y maes, ond yn anffodus trodd yr hin yn stormus a drycinog - a throdd y beirniaid i'r dafarn leol, gyda'r canlyniad nad oeddynt mewn unrhyw gyflwr i feirniadu'r gystadleuaeth - a rhaid ydoedd gohirio'r dyfarnu hyd at y Llun dilynol.

Ond y funud y cyrhaeddodd cododd honno ei chlustia a throdd ei phen-ôl, a oedd wedi bod yn ffocws pawb ers wsnosa, tuag at wal ac edrych ar Ifor.

Gwelodd Dilwyn Nic yn diflannu allan trwy'r drws a throdd at Ifan.

Crynodd drwyddi unwaith eto a throdd oddi wrth y grisiau.

Llwyddent yn rhyfeddol a throdd mwy nag un ymaith gan fynd i'r neuadd yn y Poplar yn lle hynny.