Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

thynnodd

thynnodd

Mae'r falltod wedi disgyn." "Wel, eglura dy hun." Goleuodd ei bibell a thynnodd yn galed arni.

Fi sy'n ennill!' Ni thynnodd Llio ei golwg oddi ar ei hwyneb a synnodd wrth weld pa mor wyn a syth ledd ei dannedd.

"Dyma ichi dair cangen o hen dderwen fawr, a'i gwreiddiau'n ddwfn yn naear Cymru," a thynnodd y lle i lawr.

Cysgodd y peilot yn dawel yno weddill y noson er na thynnodd ei ddillad iddi amdano.

Yn lle hynny ni thynnodd ei lygaid oddi arni ac ni symudodd o'i hymyl.

Roedd golwg wyllt arno a thynnodd hithau 'nôl.

tynnodd a thynnodd, ond methai â'i chael yn rhydd.

Doedd ein gyrrwr, gwr o Addis, ddim yn hapus; ni thynnodd ei droed oddi ar yr ysbardun nes i ni gyrraedd diogelwch y llety.

Ymsythodd yn araf a thynnodd ei goesau oddi ar y bwrdd.

Penderfynodd Steffan sefydlu bragdy yng Nghwmderi er mwyn cael achos i aros yn y pentre ac yn wreiddiol 'roedd am fynd i bartneriaeth gyda Reg - yna daeth Reg i wybod am berthynas gudd Steffan a Rhian a thynnodd allan o'r fenter.