Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

timau

timau

Mae pob un o'r timau Cymreig yn wynebu gemau anodd - a neb yn fwy na Phenybont.

Roedd rhaglen lawn o gemau yn Y Cwpan Cenedlaethol heno, ac wrth i'r timau nesau at rownd yr wyth ola, mae pethau'n dechrau cymhlethu.

I Gymru gaur bwlch ar y timau hyn bydd yn rhaid i Mark Hughes godi hyder y chwaraewyr, au hatgoffa nhw beth yw ennill.

Cloriannwyd yr ymgeiswyr nid fel unigolion ond fel timau a rhaid oedd wrth gydbwysedd a chydweithio os am ddod i'r brig.

Bydd timau dan 21 Cymru a'r Iwcrain yn wynebu'i gilydd yn Abertawe, heno.

Sicrhau bod y timau datblygu newydd yn effeithiol a bod ganddynt berthynas waith gref gyda'r rhwydweithiau yn Llundain.

Yr elfennau hynny sydd ar goll gan nifer o'r timau undeb ar hyn o bryd.

Honnodd un cadfridog eu bod wedi llwyddo fwy nag unwaith i lanio timau bychain o filwyr yng Nghuba er mwyn llosgi cnydau siwgr a llofruddio swyddogion llywodraethol.

Mae gan y clwb draddodiad, ers bron 25 blynedd, o groesawu timau tramor.

Mae Wrecsam wastad yn enwi timau cryf ar gyfer gemau'r Cwpan.

Tim rygbi Cymru yn cael eu trechu'n ddrwg gan Lloegr a Ffrainc a chwestiynau yn cael eu gofyn am barhad y gystadleuaeth pum gwlad a dyfodol y timau Celtaidd.

Wrth i'r timau ail- ddechrau chwarae ar ôl i'r gôl gael ei sgorio hyrddiwyd rhywbeth ar y cae.

Efallai mae gwendid sylfaenol y cynnig yw diffyg adnoddau Gogledd Iwerddon ar angen i berswadio UEFA i ganiatau pedair gwlad i fod yn y rowndiau terfynol fel timau cartref.

Yn ôl y ffigurau cynulleidfa eithriadol ar gyfer yr awr gyfan rhwng 6pm-7pm, bu fformwla rhaglen newyddion yn y DG ac yn Rhyngwladol, wedii ddilyn gan Wales Today yn llwyddiant, gan adeiladu ar y timau cyflwyno a chynhyrchu sydd wediu sefydlu bellach ers blynyddoedd lawer.

Heb os, Abertawe yw un o'r timau sy'n chwarae orau ac Arwel Thomas yw un o'r unigolion gorau.

Cafodd Wrecsam bwynt lle buasai timau eraill wedi cael mwy.

O'r amser y daeth y newyddion ar brynhawn Mawrth, Hydref 27, roedd y tîmau cynhyrchu ar waith.

Fydd y timau hynny ddim yn dod i fewn i'r gystadleuaeth tan rownd yr 16 ola - un rownd yn hwyrach nag ar hyn o bryd.

Bydd timau Cymru yn chwarae yng Nghwpan Lloegr dros y ddeuddydd nesa.

Y canlyniad yw nad oes wahaniaeth ym meddyliau mwyafrif pobl Lloegr rhwng "Prydain" a "Lloegr" - ar wahân, efallai, i'r meysydd chwaraeon lle ceir timau o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ymgiprys â thimau Lloegr.

Yn ôl y ffigurau cynulleidfa eithriadol ar gyfer yr awr gyfan rhwng 6pm-7pm, bu fformwla rhaglen newyddion yn y DG ac yn Rhyngwladol, wedi'i ddilyn gan Wales Today yn llwyddiant, gan adeiladu ar y timau cyflwyno a chynhyrchu sydd wedi'u sefydlu bellach ers blynyddoedd lawer.

Y tîm rygbi yn ymarfer, ar timau pêl-fasged a chyn-fyfyriwr enwoca Adran Addysg Gorfforol y coleg, Lynn Davies, yn paratoi i gyflwynor noson.

Mae'r ddau dîm arall o Loegr yn wynebu timau o Sbaen.

Ble mae'r ddwy darian a enillodd y timau?

Bydd rhai timau yn cerdded ar y cae mewn trefn arbennig a hyn yn dod â lwc iddynt.

lle bu'n gyfrifol am eu codi i fod ymhlith timau gorau'r wlad.

Ymgynnull yn y Plaza Mayor - prif sgwâr Palma a gweld yno am y tro cynta' y math o safon a ddisgwylid gan y timau.

Ond er bod timau yn amddiffyn fel unedau rygbir cynghrair nid ydynt yn ymosod yn yr un modd.

Mae Malcolm, a'i rieni yn gwerthfawrogi yn fawr iawn y gofal cyson gan y meddygon, y gweinyddesau ynghyd a'r timau o arbenigwyr sydd wedi ei arwain o gysgodfeydd y glyn at ffiniau y copaon, ac i gael cip olwg ar amser gwell iddo.

Ni'n gwbod pa fath o gêm fydd hi achos mae chwaraewyr mwyafrif o'r timau o gwmpas Glannau Merswy, fel Tranmere, yn gweithio'n galed i'w gilydd.

Roedd tua hanner dwsin o Gymry yn y timau a'i ddiddordeb felly gryn dipyn yn gryfach.

Y newyddion diweddaraf am y timau yw na fydd Scott Gibbs, canolwr Abertawe, yn chwarae oherwydd iddo gael anaf i'w goes.