Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tinwen

tinwen

Yn anffodus mae nifer y Boda Tinwen yng Nghymru wedi lleihau dros y degawd diwethaf ac y mae'r gwaith a wneir gan y Gymdeithas er Gwarchod Adar a'r Cyngor Gwarchod Natur, yn chwilio am y rhesymau dros hyn.

Ar weundir gogleddol y Berwyn, sydd dan reolaeth ciperiaid, dyn yw gelyn pennaf y Boda Tinwen.

Astudio'r Boda Tinwen

y siglen fraith, tinwen y garn, gwybedog brith, gwennol y bondo, gwennol y glennydd ac amryw fathau o deloriaid.

Er mwyn diogelu dyfodol y Boda Tinwen fel aderyn magu ung Nghymru, mae'n bwysig iawn bod gwaith y Gymdiethas er Gwarchod Adar yn parhau, fel y gellir darganfod anghenion ehangach yr aderyn gwych yma, a gweithredu er mwyn cynyddu'r llwyddiant mewn magu.

Am y bedair blynedd ddiwethaf bu'r Boda Tinwen, un o'r adar harddaf a mwyaf prin yng Nghymru, yn destun cynllun astudiaeth ar y cyd rhwng y Gymdeithas er Gwarchod Adar a'r Cyngor Gwarchod Natur.