Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tirweddau

tirweddau

GWARCHOD NATUR, DAEAREG A'R TIRWEDD: Gall cloddio mwynau gael effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar warchodaeth natur ac ar adnoddau tirweddol Gwynedd, o ran colled neu ddirywiad cynefinoedd lled-naturiol a newid tirweddau, tirffurfiau a defnyddiau tir traddodiadol.

Y mae llawer o bethau sy'n dylanwadu ar y tirweddau, ac yn wir ar yr afon ei hun, wrth iddi fynd ar ei thaith.