Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tiwtor

tiwtor

Gallai ddychmygu ystum aesthetig Vera Puw-Jones, y tiwtor, wrth anwesu'r brigyn yn hwyrach heno, a'i chlywed yn ei chanmol am ddewis y bwa perffeithiaf ei ffurf ar holl lethrau'r Frenni.

Rhaid ichwi adael i'ch tiwtor wybod y rheswm am bob absenoldeb; os ydych yn sâl anfonwch neges at eich tiwtor cyn gynted ag y bo modd.

Bydd eich tiwtor gwyddoniaeth yn edrych arni o bryd i'w gilydd, a gall yr arholwr allanol edrych arni yn ystod tymor yr haf.

Os byddwch yn gwybod ymlaen llaw eich bod am fod yn absennol (ee i fynd am gyfweliad) yna fe ddylech roi gwybod i'r tiwtor cyn mynd.