Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tlws

tlws

Mae Morgannwg a Chymru yn nhrydedd rownd Tlws y Natwest heddiw.

'Mae wedi bod yn amser hir ers i'r tlws ddod i Gasnewydd.

Ni chlywodd y traed ysgafn y tu ôl iddi nes i lais bychan dorri ar draws ei bwrlwm a gofyn iddi'n wylaidd: 'Ble mae Mam, Miss Beti?' Stopiodd yn y fan a rhyw hanner gweld bachgen bach penfelyn tlws yn sbio'n ymddiriedol i fyny ati.

Bwriedir trafod ymhellach ddyfodol Cystadleuaeth Tlws y Ddrama.

Gary Teichmann yn ei gêm olaf gafodd y wefr o godi'r tlws.

Tad yn edrych Ar ei faban tlws, di-nam - Arno'n gwenu, yna'n trengi Pan ar fron ei dyner fam!

Ymysg y pethau a ddarganfuwyd yn y pentref ei hun yr oedd tlws o efydd a thorch wedi'i gwneud yn rhannol o aur.

Er i lawer o gaeau gwair ddiflannu a thir gael ei drin neu ei ddefnyddio'n wahanol, mae'n dal yn bosibl dod o hyd i'r tegeirian tlws yma.

Honnai Tom fod hynny'n beth tlws mewn merch, ond yna rhamantydd oedd Tom.

A bydd y cyfle hwnnwn dal yn fyw os enillan nhw yng Nghaint heddiw ym mhedwaredd rownd Tlws y Natwest.

Maen nhw mewn sefyllfa addawol yn ei gêm yn erbyn Caint ym mhedwaredd rownd Tlws y NatWest ar ôl i'r gêm yng Nghaergaint ddechraun hwyr ddoe oherwydd glaw.

Mae byngalos hefyd yn bethau tlws ac urddasol, rhai wedi eu chwipio, hefo ffenestri plastig a phatio, artecs a jereniyms.

'Taswn i'n dy le di, del,' meddai'r swyddog yn fychanus, 'mi faswn i'n ei throi hi'n ôl i chwarae hefo dy ddolia achos dim ond tamaid io aros pryd fasa peth fach tlws fel ti i Caligwla fan hyn, yntê, 'ngwash i?' meddai wrth yr hyllgi glafoeriog o flaen Elen.

Er cased y gwir, rhaid oedd dweud 'fod llawer blodeuyn tlws o farddoniaeth geir yn y pryddestau hyn yn tyfu nid yn nhiroedd breision gwirionedd, ond yn nghorsleoedd anwybodaeth a hunanfoliant cenedlaethol'.

Ar ôl i'r Dr Brynley Roberts gyflwyno'r Tlws iddo, bu llond llwyfan o blant yn perfformio sgript gan Anwen James (ennillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Taf Ela/ i) sef Iwan Williams a Thrysor y Môr-ladron o dan gyfarwyddyd Euros Lewis.

Bob tair blynedd y cynigir y Tlws, un wedi'i lunio'n gain gan Rhiannon Evans, yr eurych o Dregaron, i gofio am Mary Vaughan Jones a wnaeth gymaint ei hun i gyfoethogi llenyddiaeth plant.

Doedd dim digon o nerth yn ei ergyd ac fe'i harbedwyd gan Sader Westerveld, ac yr oedd Lerpwl wedi ennill eu tlws cynta er 1995.

Yna, dair blynedd yn ddiweddarach, fe ddaeth llwyddiant cenedlaethol i'n rhan am yr eildro pan gynhaliwyd y gystadleuaeth yn Aberystwyth a Maesywaen yn cipio'r tlws gyda Phrysor ac Eden yn ail iddynt y tro hwn eto.

'Mae Manchester United yn y bencampwyr am y seithfed tro mewn aw mlynedd ac wedi ennill 15 tlws ers i Alex Ferguson fod yn gyfrifol am y clwb.

Nid yw wahaniaeth p'run ai'r tlws ai'r tebyg hyll a unir, mae'r ddwy agwedd mor annigonol â'i gilydd i wneud tegwch â bywyd.

Mae'n ddiddorol mai Rhiannon Evans oedd yn gyfrifol am y tlws gan i'w thad, y diweddar Athro Jac L.

Y Felinheli PE^L-DROED: Da gweld bod y tim pel-droed lleol yn chwarae'n dda iawn y tymor yma, - hyderwr y byddant wedi ennill tlws neu ddau cyn diwedd y tymor.