Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

toes

toes

Frawd bach, mae gen ti broblemau, 'toes!

A 'tydio ddim yn hiliol p'run bynnag, a 'toes yna ddim gwahaniaeth rhwng Cymry a Saeson - mi fyddai dweud hynny'n hiliol.

Toes mo'i angen o'n fan hyn, na chditha chwaith.

Mae halen yn arafu twf y burum, ond mae'n rhoi gwell blas i'r toes.Cymysgir yr halen felly gyda'r blawd, fel nad yw'n dod i gysylltiad uniongyrchol a'r burum.

Mae siwgr yn bwydo toes ac yn cyflymu'r broses o dyfu.

Wrth i'r burum dyfu, mae'n gwneud carbon diocsid sy'n ffurfio pocedi bychain o nwy yn y toes.

I gychwyn y broses hon, rhaid gweithio'r toes yn dda gyda'ch dwylo.

'Na, alla'i ddim,' meddai eto, 'achos hyd yn oed os ydi Huws Parsli'n dweud y gwir - ac mae gennyf f'amheuon - hyd yn oed wedyn rwy'n credu fod yna fater bach arall ar ôl, yn toes?

Rhai yn canmol accupuncture, eraill y patches a roddir ar y corff ond toes dim byd tebyg, na gwell an phenderfyniad gan yr unigolyn ei hun.