Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

towyn

towyn

Un y bydd Towyn yn rhannu ei farn efo hi ym mhob Eisteddfod ydy'r gyfeilyddes, ANNETTE BRYN PARRI.

Mae Towyn yn credu bod beirniaid yr Ysgoloriaeth wedi cymryd cam gwâg fwy nag unwaith.

Ac fel y tystiolaetha'r rhifyn hwn o Aria, mae gan eisteddfodwyr o bob oed feddwl y byd hefyd o'r hen fythol ifanc Towyn.

Er Cof am ei Wraig Mae Ysgoloriaeth Towyn Roberts yn cael ei chyflwyno er cof am Violet Jones, Nantclwyd, diweddar wraig Towyn.

"Fydd dim rhaid iti wneud dim byd ond chwarae'r piano imi!" meddai Towyn wrthi.

Iaith Ryngwladol Cerdd Ar nodyn mwy dadleuol, fe ddatgelir bod Towyn Roberts o'r farn y dylid caniatau i gantorion sy'n cynnig am ei Ysgoloriaeth ganu eu caneuon yn yr iaith wreiddiol yn ogystal â'r Gymraeg.

Ond ar ôl dweud hynny, ddaru Towyn erioed fygwth peidio noddi'r ysgoloriaeth, na rhoi unrhyw bwysau ar yr Eisteddfod i lacio'r Rheol Gymraeg.

Bariton, Banciwr, Beirniad Yn ogystal â bod yn ganwr galluog mae arbenigwyr ym myd y gân fel JOHN STODDART a T GWYNN JONES yn pwysleisio bod Towyn hefyd yn feirniad praff.

Bellach dim ond yn ne a gorllewin Cymru y gwelir twyni yn Kenfig, Bae Oxwich, Burry, Towyn, Talacharn a Harlech, ac mae rhai o'r rhain dan fygythiad oddi wrth glaw asid.

Mab gweinidog Towyn yn cymryd rhan mewn syrcas!

Ar y rhaglen bydd Annette ifanc yn datgelu bod yr hynafgwr Towyn wedi gofyn yn chwareus iddi ei briodi.

Ar y rhaglen, fe glywn Bryn yn talu teyrnged hael i Towyn.

Ond yng ngeiriau Syr T H Parry Williams, mae Towyn yn un o'r bobl ryfeddol hynny sy'n "myned yn iau wrth fyned yn hŷn".