Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trafferthion

trafferthion

Mae llawer yn trengi ar y fath siwmai, a'r dyddiau yma maent yn wynebu trafferthion newydd yn y Sahel ar ôl croesi'r Sahara.

Trafferthion parthed y Gadair ddigwyddodd yn y cyfarfod blynyddol yn ddiweddar.

Gallai hynny dynnu sylw'r milwyr a chreu trafferthion i'r teulu'n ddiweddarach.

Cynhyddu mae trafferthion rheolwr newydd Lloegr, Sven-Goran Eriksson, a'i glwb Lazio.

Yn anffodus cafwyd peth trafferthion mewn perthynas â'r trosglwyddiad a gwaethygwyd y sefyllfa oherwydd fod yr Uned ar fin symud i adeilad o'r newydd yng Nglandon.

Mae trafferthion clwb Wrecsam, oherwydd anafiadau, yn dwysau.

Mae Caerdydd yn cael trafferthion wrth geisio cofrestri Peter Rogers ar gyfer Cwpan Ewrop.

Mi ddechreuodd y trafferthion wedi i'w rieni ei adael allan ar ei feic.

Hyd y gallaf i weld, yr oedd y Cymry huawdl yn rhy brysur yn cwyno am y trafferthion a gawson nhw i ffonio cystadleuaeth Cân i Gymru.

Ni fyddai dim yn ormod i'w wneud gan Charles pan fyddwn mewn trafferthion yng nghyffiniau Caergybi.

Ac fe ellid bod wedi disgwyl gêm gymharol hawdd, ddi-fflach iddyn nhw yn erbyn Rhydychen, sydd mewn trafferthion, ar y Cae Râs neithiwr.

Byd cyfaredd plant oedd iddynt cyn dod trafferthion arglwyddi gwlad yn ormes.

Yr oeddwn wedi gobeithio cyflwyno'r adroddiad i'r cyfarfod hwn ond yn anffodus y mae'r Adran yn cael trafferthion gyda chael mynediad i bas data NOMIS, sef rhaglen meddalwedd "byw% sydd yn dal y wybodaeth.

Yn wir, mor ansicr yw'r athrawon nes y maent yn datblygu tuedd i gyflwyno rheolau llymach hyd yn oed nag y mae'r awdurdodau yn eu harbed rhag trafferthion fel rhai Kleff.

Un o'r trafferthion pennaf wrth geisio cyflwyno'r maes hwn yw'r holl enwau estron!

Mae'r cwmni sy' biau'r clwb mewn trafferthion ariannol a'r Superleague wedi bygwth tynnu'r drwydded i ddefnyddio enw'r 'Devils' oddi arnyn nhw.

Mae Clwb Hoci Devils Caerdydd mewn trafferthion.

y rhai sydd yn cael trafferthion i ddeall y gwaith, - y rhai a allai droi'n wrthnysig ac yn anodd i'w rheoli, (yn arbennig felly os yw diffyg dealltwriaeth yn arwain at ddiffyg hygrededd ymysg cyfoedion, neu yn ddiweddarach yn eu gyrfa uwchradd, pan fo dealltwriaeth yn arwain at ddiffyg hygrededd), - y rhai galluog sydd angen eu hymestyn;yn bendant nid un o'r diwinyddon defnyddiol fel y 'Dr Goodwin, Dr Owen, Dr Gill, Marshall, Hervey, Usher' a'r lleill, yn Anglicaniaid a Phiwritaniaid, y cydnabu Williams Pantycelyn ei ddyled iddynt: mewn chwarter canrif o ddarllen ni ddeuthum ar draws un Methodist o'r genhedlaeth gyntaf a ynganodd ei enw hyd yn oed.

Ni all Glyn Ebwy fforddio gwneud siwrne ofer oherwydd maen nhw mewn trafferthion ariannol dybryd ar hyn o bryd.

Dyma'r unig gwmni sy'n barod i arbed swyddi ac mae peidio â cholli swyddi'n bwysig yn y diwydiant ceir sy'n wynebu trafferthion ar hyn o bryd.

Parhau wnaeth trafferthion carwriaethol Hywel wrth i'w gyn-gariad Rachel Price ddod i weithio i Gwmderi ond aeth pethau o ddrwg i waeth pan symudodd Nia Matthews i Ysgol y Mynach.

Ar ôl colli eu gêm gyntaf yn erbyn Suntory roedd yn ymddangos fel pe bae Cymru mewn trafferthion yn hon hefyd.

Dydyn nhw ddim yn rhagweld yr un trafferthion yn erbyn Cymru.

Priododd yntau; a disgynnodd ar unwaith yng nghanol trafferthion hollol newydd iddo - amaethu tyddyn mynyddig, digon drud, a magu tyaid o blant, ymwneud â masnach ansefydlog a phorthmyn celwyddog.

Dadleuir mai'r hwyr-ddyfodiaid, plant di- Gymraeg sy'n cyrraedd yr ysgolion yn saith oed ac yn hŷn, yw'r garfan sy'n achosi'r trafferthion.

Er taw ychydig iawn a wyddwn i - a'r Gorllewin yn gyffredinol - am Arlywydd Ariannin, Carlos Menem, roedd hi'n hysbys i bawb fod ei wlad mewn trafferthion ofnadwy.