Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trafodwyd

trafodwyd

Trafodwyd dyfodol y rheilffordd â'r rheilffyrdd rhanbarthol yn gyffredinol yn arbennig yng nghyd-gyswllt preifateiddio.

Trafodwyd y mater gyda'r perchennog pryd y cyfeiriodd at y ffaith mai ar gyfer pwrpas amaethyddol oedd y sied (nid ar gyfer anifeiliaid) a'i fod wedi gwasgaru "hardcore% tros y llain er mwyn cael mynedfa rwyddach i'r tir.

Trafodwyd yn ddwys beth fyddai'r cwestiwn gorau i'w ofyn iddo gyntaf.

Trafodwyd Fforwm Gwynedd gyda Mr Hughes a Mr Matthews; dywedwyd wrthynt mai digwyddiad blynyddol oedd hwn.

Trafodwyd llawer o broblemau, yn fach ac yn fawr.

Cynhaliwyd dosbarthiadau yn rheolaidd yn Cairo a Phalesteina i Gymry yn y Lluoedd Arfog yn y Dwyrain Canol, lle trafodwyd problemau moesol, pynciau'r ffydd, a chymdeithaseg.

Trafodwyd digwyddiadau celfyddydol eraill ar Four Star, gyda rhaglenni unigol arbennig megis This is My Truth, Tell Me Yours yn dilyn taith y Manic Street Preachers o'r Coed Duon i enwogrwydd.