Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trefniadaeth

trefniadaeth

Roedd i'r newid oblygiadau pwysig o ran trefniadaeth yr ysgolion.

Ac felly y lluniwyd trefniadaeth glos a oedd cyn bo hir, gyda chynnydd y mudiad, i greu rhywbeth tebyg iawn i enwad.

Byddai trefniadaeth ein rhanbarthau yn aros fel y mae ynghyd â'u cyfrifoldebau allweddol.

Cyfarwyddwn y senedd hefyd i ystyried yn flynyddol gynnig unrhyw ddiwygiadau trefniadaeth gan yr ystyriwn fod datblygiadau o'r fath yn arwyddion o gymdeithas fywiog sy'n ymateb i sefyllfaoedd newydd yn hytrach nac yn adlewyrchiadau o broblemau yn y drefn flaenorol.

Rydym fel Cymdeithas am ganolbwyntio ein ymdrechion ar ymgyrchu dros Ddeddf Iaith berthnasol i'r ganrif newydd - ac i'r Gymru ifanc ddemocrataidd newydd - a dyma fydd ein prif ymgyrch eleni ac fel ymateb i'r her hon rydym yn miniogi ein trefniadaeth ac yn cychwyn ar ymgyrch y prynhawn yma.

Adolygu Trefniadaeth.

Sylweddolwn y gall newidiadau mewn trefniadaeth fewnol olygu ailddiffinio swyddogaeth ein swyddogion cyflogedig.

Nid yw pethau mor hawdd o safbwynt trefniadaeth dysgu Cymraeg i oedolion.

Rhaid imi ganmol trefniadaeth luniaethol fy mhriod, yn ei holl agweddau.

Trefniadaeth Dosbarthiadau Cymraeg Pan fydd rhywun yn meddwl am addysg feithrin Gymraeg, mae rhywun yn meddwl yn syth am y Mudiad Ysgolion Meithrin.

Rhwyg Rhoddai trefniadaeth fel hon gyfle i ddyn cryf ymarfer meistrolaeth tros y mudiad.