Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trefnwyr

trefnwyr

Dyma wendid mawr y cyngerdd: roedd yr awyrgylch a'r canu yn wych ond trueni na fyddai'r trefnwyr wedi gosod sgriniau er mwyn osgoi yr holl wthio a stwffio yn ystod y perfformiad.

Os am gdaw'ch bys ar byls adloniant cyfoes Cymraeg a mwynhau cystadleuthau'r W^yl, Mabirocion amdani!Yn ôl y trefnwyr y mae'n amlwg bod cystadleuthau Eisteddfod Dyffryn Nantlle ac Arfon wedi taro deuddeg gyda chystadlu ar bob un.

Mae trefnwyr amserlen y gemau wedi cael pen tost pellach am fod Caerdydd wedi gwrthod ad-drefnu'u gêm gynghrair gydag Abertawe.

Mae trefnwyr y Cwpan Cenedlaethol wedi gohirio cyfarfod oedd i fod i gael ei gynnal y prynhawn yma.

Mae trefnwyr Cwpan Heineken Ewrop, ERC, wedi cadarnhau na chaiff prop Cymru, Peter Rogers, chwarae yn y gystadeuaeth y tymor hwn.

Mae'r trefnwyr yn beio'r tywydd garw a diffyg cefnogaeth yr awdurdodau lleol.

Parhau mae'r ansicrwydd a fydd Caerdydd yn herio trefnwyr Cwpan Heineken Ewrop a dewis y prop Peter Rogers ar gyfer eu gêm yn erbyn Toulouse yfory.

Er mor boblogaidd y digwyddiad gyda gwylwyr gartref mae trefnwyr golff yr Alban wedi addo mai ar eu gwaetha nhw y digwydd yr un peth yr wythnos hon yn y Royal and Ancient yn St Andrews lle chwaraeir yr Open eleni.

A mae'r trefnwyr wedi gofyn i gefnogwyr Richard Burns beidio gwneud dim allai effeithio ar obeithion Marcus Gronholm o orffen y rali.

Ond pan fydd pobl mewn swyddi mwy hamddenol yn cadw noswyl, bryd hynny y mae trefnwyr y rhaglenni newyddion yn gweithio galetaf.

Am y tro cyntaf erioed mewn canrifoedd o eisteddfota, mae dirgel ffyrdd y drefn eisteddfodol wedi eu chwalu wrth i'r trefnwyr fanteisio ar uniongyrchedd a natur ryngweithiol y we.

Rwy'n siwr y bydd y trefnwyr yn mynnu ei bod yn cyflwyno rhaglen ehangach os bydd hi yn y rownd derfynol.

Treuni fyddai hynny a gobeithio y bydd trefnwyr yr eisteddfod yn ail feddwl.

Daeth i law trwy Jeremy Turner, a oedd yno, ac fe'i cyhoeddir gyda chaniatâd ASSITEJ, y trefnwyr.

I wneud yn siwr bod yr W^yl yn llwyddiant ymarferol mewn cyfeiriad arall y mae'r trefnwyr yn awyddus iawn i bawb sydd yn teithio i'r Eisteddfod ddilyn y cyfarwyddiadau traffig i Glynllifon yn ofalus iawn.