Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trefnydd

trefnydd

A chyda'r Trefnydd Busnes, Andrew Davies, yn cyhoeddi y cynhelid trafodaeth ar bwnc cig eidion ar yr asgwrn cyn gynted a bo hynny'n briodol daeth y sesiwn cyntaf - dof a digon anniddorol mewn gwirionedd - o gwestiynau i'r Prif Ysgrifennydd i ben.

Dymuna Olwen Rees Jones, Danolfan, Wern, Trefnydd casgliad at y Groes Goch yn Llanfairpwll yn ystod wythnos y Groes Goch ym mis Mai ddiolch i drigolion Llanfairpwll am eu cefnogaeth i'r gronfa ac i ddiolch yn arbennig i'r holl gasglwyr am eu gwaith ardderchog.

Y Trallwng Mehefin 16 Carwyn Jones, Aelod yn y Cynulliad; Roger Roberts, cyn-ymgeidydd y Democratiaid Rhyddfrydol; Dr John Davies yr hanesydd; Tom Jones, trefnydd Undeb y Gweithwyr yn y gogledd.

Dyw Trefnydd newydd Merched y Wawr ddim wedi bod yn aelod o'r mudiad erioed a'i phrif nod fydd denu'r to iau i ymuno.

Mae'r pecyn hwn ar gael oddi wrth eich trefnydd lleoliadau athrawon lleol.

Yna bydd eich trefnydd lleoliadau athrawon yn:

Mae Huw Gwyn bellach wedi ymadael o'i swydd fel Trefnydd y Gogledd Cymdeithas yr Iaith.

Dyma un o'r materion y rhoes y Trefnydd, J. E. Jones, fwyaf o sylw iddo a chryn orchest ar ei ran oedd ei lwyddiant i gyhoeddi a gwasgaru cymaint o ddefnydd.

Efallai y byddwch yn teimlo, fodd bynnag, na all y sefydliad croesawu fodloni eich nodau, ac mewn achos o'r fath bydd y trefnydd yn trafod trefniadau eraill gyda chi.

Penderfynwyd y dylai'r ysgrifennydd anfon at y Trefnydd Cenedlaethol yn mynegi teimlad y rhanbarth.

Roedd Miss Megan Jones, Trefnydd y Clybiau ar y dechrau, yn ffrind personol iddi, ac i'r Plas y byddai Miss Jones yn dod i aros pan ddeuai i'r cyffiniau ynglŷn â'i gwaith, megis i sefydlu clybiau newydd.

Yn ôl y trefnydd Dewi Jones, mae canran uwch nag erioed o'r cystadleuwyr yn blant a phobol ifanc.

Mae gennyf rhyw frith gof fod Tom Parry, arweinydd Clwb Caernarfon, yn gweithredu fel trefnydd rhan amser ar y pryd.

Cwblhewch ffurflen gais ar gyfer lleoliad a'i rhoi i'ch trefnydd lleoliadau athrawon.

Mae eich trefnydd lleoliadau athrawon yn darparu gwasanaeth cyflawn sydd wedi'i gynllunio i hyrwyddo hyd yr eithaf holl fanteision y lleoliad, ac mae hynny'n cynnwys darparu amrediad o ddeunyddiau i gefnogi'r lleoliad a manylion am opsiynau ar gyfer achredu.

tri Bydd eich trefnydd lleoliadau athrawon yn eich cynorthwyo drwy bob cam o'ch lleoliad gan ddarparu amrediad o ddeunyddiau ychwanegol.

Yna, gofynnit i'r trefnydd iaith alw cyfarfod o'r athrawon ieithoedd modern lleol.

* cwblhau ffurflen werthuso'r Gwasanaeth Lleoli Athrawon ac anfon copi at eich trefnydd.

Dibynnai'r mwyafrif yn y pen draw ar y trefnydd iaith ac ar y cymorth ysgrifenyddol a ddôi yn ei sgîl.

Me yna gartrefi bach y gwyddon ni amdanyn nhw lle mae hers y trefnydd angladdau i'w weld yn sefyll wrth y drws bron bob gaeaf.

Trefnydd Lleoliadau Athrawon lleol neu'r Bartneriaeth Addysg Busnes am ragor o wybodaeth.

Pan apeliodd trefnydd Undeb y Docwyr, sef William Pugh, am wrthdystiad heddychlon, daeth y taflu cerrig i ben.

Mae trefnydd i bob ranbarth ar y Senedd sy'n cyfarfod bob mis.

Cyfansoddwr/Trefnydd Cerddoriaeth Dan Gomisiwn

Weithiau, y trefnydd ei hun fyddai'r ysgogiad yn yn y lle cyntaf, dro arall cyfarfyddid ar gais aelod o Adran Iaith neu Adran Addysg Prifysgol neu Bolitechnig.

Yn ôl rhai mae'n grefft sy'n ymddangos ychydig yn hen ffasiwn erbyn hyn ond mae mwy a mwy o bobol ifanc yn cymryd diddordeb yn yr arfer yn ôl trefnydd yr Wyl Gerdd Dant.

Cyn llunio eich nodau lleoliad yn derfynol, bydd angen i chi eu trafod gyda'ch cyd-weithwyr, y trefnydd lleoliadau athrawon a'r sefydliad croesawu.

Anfonwch gopi%au at y canlynol: Sefydliad croesawu; pennaeth; cydgysylltydd datblygiad staff; staff sy'n gyfrifol am arweiniad mewn addysg gyrfaoedd, dealltwriaeth economaidd a chyd-weithwyr perthnasol eraill; trefnydd lleoliadau athrawon.

Jones, Trefnydd y gwyliau Cerdd Dant ac Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas.

* cynnal sesiwn ôl-drafod ynglŷn â'ch lleoliad gyda'ch trefnydd a'ch pennaeth neu gydgysylltydd datblygiad staff.

Trefnydd Lleoliadau Athrawon: Rhif ffôn: