Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trefriw

trefriw

Roedd yn enedigol o ardal Ardda a threuliodd gydol ei hoes yn ardal Trefriw, yn wraig uchel ei pharch i bob achos teilwng, yn aelod ffyddlon o Gapel Ebenezer, yn athrawes Ysgol Sul am rai blynyddoedd, a chymerai ran gyhoeddus yn y gwasanaethau.

Griffiths, Golygfa'r Dyffryn, Trefriw.

Cysegrodd ei bywyd i wasanaethu - bu'n gwasanaethu yn ardal Llandudno am rai blynyddoedd, ac yna dychwelyd yn ol i'r hen gartref Cwr y Coed, Trefriw lle roedd croeso breichiau agored bob amser i bawb a alwai heibio.

Bu yn aelod ffyddlon a gweithgar o Eglwys Santes Fair Trefriw a Chymdeithas yr Henoed.

Gwynfor Griffiths, Golygfa'r Dyffryn, Trefriw.

Perchennog y lladd-dy yw Mr Emrys Roberts, Llanrwst ac mae'r adeilad yn cael ei ddefnyddio ganddo ef, yn ogystal a Me Elwyn Williams a Mr Emlyn Thomas, Trefriw.

Rhoddwyd ei gweddillion i orffwys ym mynwent Trefriw.