Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

treuliodd

treuliodd

Ond treuliodd Herber ei huodledd i ddefnyddio hanes Penri i gadarnhau'r ymgyrch Datgysylltiad ac i gyhoeddi hefyd fod Penri 'yn un o'r gwladgarwyr penaf a fagodd Cymru erioed'.

Ddwy flynedd yn ôl treuliodd y teulu'r žyl yn Boston gyda chyfaill a gyfarfu Eurwyn mewn cynhadledd yn Genefa bum mlynedd ynghynt.

Treuliodd yr actor ar gwneuthurwr ffilmiau profiadol Kenneth Griffith 42 o flynyddoedd o'i fywyd yn astudior Rhyfel Boer.

Yn y fro hon y treuliodd weddill ei ddyddiau.

Roedd yn Gymro twymgalon ac er iddo dreulio pum mlynedd yn Ffrainc yn darlithio ac yn ehangu ei orwelion academaidd treuliodd y gweddill o'i oes yn y maes addysg yng Nghymru.

Treuliodd Mos brynhawn difyr yn ei fflat yn edrych ar un o rowndiau cynderfynol rygbi'r gynghrair.

YR YSGOL GYNRADD: Treuliodd dwy fyfyrwraig o'r Coleg Normal fis yn yr ysgol.

Gyda chymorth cyfryngwyr (mediums) megis Y Prifardd Elwyn Roberts a Winni Marshall, treuliodd ef flynyddoedd lawer yn ymweld â thai ac yn cynorthwyo pobl a boenid gan bresenoldeb ysbrydion.

Yn ystod y cyfarfod cyntaf hwnnw treuliodd y ddau bump awr ar eu pennau eu hunain, gyda dim ond cyfieithwyr yn bresennol.

Treuliodd y ddwy y pnawn yn edrych o gwmpas y siopau, Llio ar bigau'r drain eisiau mynd adre i bori yn y llyfrau a Mair ofn am ei bywyd i rywun eu gweld.

Treuliodd RT dipyn o'i amser mewn adolygiad ac mewn erthygl yn tynnu blew o drwynau rhai o'i gyfoeswyr (Bebb, er enghraifft) yr oedd dylanwad y weledigaeth hon - er teneued oedd - arnynt o hyd mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Treuliodd y rhan fwyaf o'r amser hwnnw yng ngholeg y Llynges Frenhinol, Dulwich.

Ym Mallwyd y treuliodd weddill ei oes.

Treuliodd rai diwrnodau yn Ysbyty Coleg y Brifysgol ond 'roedd yn dal i fod yn wan iawn pan ddaeth antur Suez i ben ddechrau mis Tachwedd.

Treuliodd Peate ddwy flynedd yn procio lludw marwoldeb heb fedru cynnau tân.

Treuliodd y Dr John Davies beth amser yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant pan oedd William Morgan yn berson yno.

Yna am dri o'r gloch - y Brenin Sior V yn cyfarch ei ddeiliaid, ac Ifan a'i dad a'i fam, ei fodryb Lydia a minnau yn gwrando'n ddistaw fel llygod.Drwy ein plentyndod hapus treuliodd Ifan, Eric a minnau y rhan fwyaf o'n hamser yn chwarae, un ai ar lan y mor neu ar lan afon Soch.

Ar y mor treuliodd Sam ei holl fywyd wedi iddo adael yr ysgol.

Pan fu farw ei briod, ni bu yn hir cyn symud i Argoed, ac yno y treuliodd weddill ei ddyddiau hyd yr ychydig am amser y bu raid iddo ymgartrefu ym Mhlas-y-Llan.

Treuliodd ei ddiwrnod olaf yn gosod arddangosfa ddiweddaraf Beca, 'Statws Swyddogol - Beca wrth y Glwyd' yn Llyfrgell Bae Colwyn.

Treuliodd y gwed- dill o'i oes efo dim ond darnau o draed.

Treuliodd Mr Elis gyfnod o amser ym mhob dosbarth a chafodd gyfle i gyfarfod staff yr ysgol i gyd.

Treuliodd oriau difyr yn ystyried rhinweddau'r naill gi a'r llall.

Treuliodd ei yrfa eglwysig yn esgobaeth Bangor.

Treuliodd flwyddyn ar gwrs y BD cyn cael ei dderbyn i Gymdeithas (fel y gelwid hi'r pryd hwnnw) y Santes Catherine, Rhydychen.

Treuliodd yr actor a'r gwneuthurwr ffilmiau profiadol Kenneth Griffith 42 o flynyddoedd o'i fywyd yn astudio'r Rhyfel Boer.