Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tridiau

tridiau

Darfu'r tridiau yn y gell gosb.

Mynegodd Alun Michael anfodlonrwydd gydag awgrym mewn dogfen ymgynghorol gan y Swyddfa Gymreig ei hun y byddai'n rhaid aros wyth wythnos am fersiwn dwyieithog o'r cofnodion tra byddai fersiwn Saesneg ar gael ymhen tridiau.

Addunedais yn fy meddwl y tro hwn sôn am fwy o bynciau ond gan fod dyddiad cais y golygydd wedi mynd heibio ers tridiau ac fe fydd yn amser casglu llythyrau'n lleol ymhen ugain munud, rhaid gadael i'm bwriadau aros hyd amser tymhorol eto.RHITHIAU MYNYDD HIRAETHOG - Norman Closs Parry

Mae tridiau cyntaf Awst yn arwyddo tywydd gweddill y mis.

Ymhen tridiau câi drafferth i lusgo'i gorff ar hyd llwybr yr ardd, gan ei fod yn ei ddau ddwbl erbyn hynny.

Eu gwaith hwy oedd sicrhau fod gohebwyr yn edrych yn ffafriol ar waith y tridiau a aeth heibio, neu o leiaf y gwaith a wnaed gan gynrychiolwyr yr Unol Daleithiau.

Dim ond tridiau'r ŵyl roedd hi wedi bwriadu eu treulio gyda'i merch a'i theulu yng Nghasnewydd, ond wedyn, wrth gwrs, fe ddaliodd annwyd.

Daeth yr esboniad ymhen tridiau.

O fewn dim ond tridiau i gyhoeddir syniad ou dirwyo gan punt yr un yr oedd ganddi saith gan punt yn y gelc.

Taith o 10,000 o filltiroedd a mwy mewn tridiau.

Cynhelir y drydedd gêm rownd derfynol yng Nghymru mewn tridiau heno - ond ddim yn Stadiwm y Mileniwm y tro hwn.

"Cawson ni groeso gynnes yn Esquel a Threfelin ond wedi tridiau roedd yn rhaid symud ymlaen unwaith eto.