Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trigain

trigain

Ar y cyfan, yr oedd hon yn drefn digon derbyniol a theg gyda'r sawl oedd yn symud cant o barseli yn well ei fyd na'r sawl oedd yn certio dim ond trigain.

Er enghraifft, cloddiwyd trigain miliwn tunnell o lo o'i daear yn y flwyddyn cyn dechrau'r rhyfel byd cyntaf heb fod gan Gymru odid ddim i'w ddangos mewn canlyniad.

Mae'r cynllun yn cynnwys codi trigain o geginau lle gall teuluoedd grasu injira, y bara beunyddiol.

Y MAE trigain a deg o hen eglwysi yng Ngheredigion, deugain ohonynt wedi eu cysegru i seintiau Celtaidd; y mae'r mwyafrif wedi cadw eu henwau gwreiddiol.

Gweithiai trigain grwp yn annibynnol ar ei gilydd gan ddilyn eu cynlluniau eu hunain i raddau helaeth iawn.

Tarian Gwilym Humphreys i'r oedran iau, Tarian Evie a Heulwen Jones i'r oedran canol, a Tharian Twynog Davies i'r oedran hŷn, a chalondid calon yw gweld rhywle rhwng trigain a phedwarugain o'r aelodau yn cyfranogi yn y cystadlaethau hyn, y naill flwyddyn ar ôl y llall.

Bron na allech chi ddweud ar wyneb y gŵr trigain oed ei fod yn Athro Saesneg yn y Brifysgol.