Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trigo

trigo

Y mae'n bosibl ei bod wedi trigo mewn cell meudwy ar Ynys Llanddwyn, Sir Fôn, rywbryd yn y bumed neu'r chweched ganrif.

Doedd dim gwyr bonheddig yn trigo o fewn yr ardal, ac yno doedd neb ond clerigwyr i lenwi'r bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd.

Peth newydd iawn, a bygythiol iawn, oedd cael esgob yn trigo yn eu plith ac yn cymryd o ddifrif at ei waith bugeiliol.

Bu Bro Gyr yn gartref i ddynion ers cyn hanes ac mae'r sgerbwd a ddarganfuwyd yn Ogof Pafiland yn profi fod dyn wedi trigo yma am o leiaf ddeunaw mil o flynyddoedd, sef ers Oes yr Ia!

Roedd yn enedigol o ardal Warrington, Sir Gaerhirfryn, a bu'n trigo yn Nhrefriw dros ugain mlynedd.

Pe gofynnech pwy oedd y gwr hael hwnnw, efallai y dywedid wrthych mai Deon ydoedd a'i fod yn trigo yn Westminster, yn Llundain, ar un cyfnod.