Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trip

trip

Dwi'n cofio achlysur i Cyrnol Darbishire, cyfarwyddwr y chwarel, roi trip i bawb o'r gweithwyr i'r Wembley Exhibition, a Mam yn dweud wrtho: 'Byddwch chi'n ofalus.

'Roedd dau arall o gyffiniau Abersoch yn ogystal a Chapten Williams yn aelodau o'r criw.Dyna reswm arall dros anhoffter fy Mam o'r mor.Diwrnod trip yr Ysgol Sul a dydd Nadolig oedd y ddau brif ddirwnod i ni pan oeddem yn blant.

Yn ôl y drefn arferol, roedd pawb oedd wedi mynd ar y trip wedi cyfrannu ychydig o newid mân 'fel cydnabyddiaeth i'r dreifar', ac rwan fod pawb arall wedi disgyn o'r bws oddi allan i'r post, fe estynnodd Elsie Williams y cwbl i Elfed: swp o ddarnau dwy geiniog a phum ceiniog ac ambell bisyn deg wedi eu casglu mewn pecyn marjarîn oedd yn dal i gynnwys ychydig friwsion ar ôl brechdanau rhywun.

'Stalwm ar ddiwrnod trip yr Ysgolion Sul fe fyddai y banciau yn brysur oherwydd y byddai y trysoryddion yn codi arian gwario i'r plant, a hynny ar fore Sadwrn, ac yna yr arian yn cael eu rhannu yn y 'waiting room' neu ar y platform cyn i'r 'Special' ddod i mewn, a phawb yn mynd fel milgwn am y 'coaches' a neb (bron) ar ol yn y pentref y diwrnod hwnnw nes y deuai'r 'Special' yn ol.

Mae trip i Rhyl wedi ei drefnu mis Tachwedd i fynd i chwarae bowlio deg pin a cwesyr, ac yna mis Rhagfyr mae disgo yn yr Octagon i Glybiau Ieuenctid Gwynedd wedi ei drefnu.

Nesaf oedd y trip i fyny Table Mountain mewn car cÚbl.

Un o'i atgofion difyr yw hanes y trip i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Bron na ellir ei glywed yn dweud, "Dw-i'n edrach ymlaen; bydd hi'n braf cael trip.

Fel plant bob man arall caem ein Parti Nadolig a'n Trip Ysgol Sul.

Ond byddai'r trip i Batagonia yn ei setlo a wnâi hi ddim drwg iddo yntau gadw o'r Genedlaethol am eleni.

Mae'n anodd i ni yn y dyddiau hyn o deithio rhwydd ac aml i bellafoedd daear, lawn sylweddoli gwefr y trip.

Dim ond ar un tro yn y Tridegau cynnar y troes un trip yn chwerw a thrist.

Roedd pawb yno yn brydlon ar fore'r trip ond (y diweddar erbyn hyn) Gruffydd Williams Blaen Cae.

Mrs Nancy Thomas oedd yn y gadair a roddodd sylw i'r trip i Oriel Plas Glyn-y-Weddw.

Canlyniad yr achwyn oedd fod y brifathrawes wedi rhwystro Hilary rhag mynd ar y trip blynyddol i Llandudno.

TRIP YR YSGOL SUL: Fyddai Butlins ddim run fath heb ymweliad blynyddol Ysgol Sul Bethesda.

Gan wylio'r ychydig deithwyr yn dringo i mewn i bum cerbyd y trên meddyliodd David pa mor falch y buasai i orffen y trip hwn a chael eistedd o flaen tân cynnes braf gartref.

Ddiwrnod cyntaf ein trip aethon ar jumping crocodile cruise.

GYMDEITHAS YR ENGAN: Daeth y tymor i ben gyda trip i Gapel Salem a anfarwolwyd gan Sian Owen, Ty'n y Fawnog a'i siol.

Drwy hyn, a'r trip i Goleg y Bala, cawsom ein harwain yn raddol at ddeall pam ein bod yma heddiw.

Trip addysgiadol ydyw a sbort a hwyl yn gymysg.