Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

troes

troes

Rhowch im eiliad neu ddwy eto.' Troes y fydwraig yn ol i'r llofft flaen, a'm tad yn dal i oedi'n ansicr ar y grisiau; ond cyn hir clywodd ei llais awdurdodol yn ei alw i mewn i'r ystafell.

A heb air arall o eglurhad, troes Snowt i'r lon a arweinia i'r Tarw Coch.

Dechreuodd fel gwichian a siffrwd wedyn troes yn sgrechian a sŵn rhuthro.

Troes yn ôl i siarad efo rhywun a gwnaeth y ffordd y daliodd ei ben am ennyd i lun Sonia Lloyd lenwi meddwl Sioned unwaith eto.

Troes y canu ysbeidiol yn rhywbeth ychydig mwy parhaol, ond nid yn fwy soniarus.

Gwyddom mai'n ddiweddarach ar ei yrfa y cofleidiodd Penri'r golygiadau hynny ond hawdd credu mai yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr yng ngholeg Peterhouse, Caergrawnt, y troes yn Biwritan gan mor gryf oedd y mudiad yn y Brifysgol honno.

'Na.na, does dim pwynt!' 'Syr Troes y milwr a cherdded allan o'r neuadd, a'i esgidiau'n atseinio ar y llawr caled.

Troes PC Llong at Nel gan dapio'i drwyn yn wybodus.

Dim ond ar un tro yn y Tridegau cynnar y troes un trip yn chwerw a thrist.

Troes oleuni rhybudd y lori ymlaen a rhoes ei law ar y corn.

Troes ei obsesiwn yn amgueddfa gyhoeddus.

Troes o'r bar ar ôl yr ymdrech dila honno i ddiwallu syched ei chymydog a chanfod un o griw bychan a safai yn ei hymyl yn codi'i lygaid mewn cyfarchiad wrth ei gweld.

Ar y noson honno y troes llong Townsend Thoresen, Herald of Free Enterprise, drosodd tu allan i harbwr Zeebrugge ar ddechrau ei thaith yn ôl i Dover.

Troes y twll, sy'n llawn dr erbyn hyn, yn gartref yr iâr ddr a'i chyffelyb, a hed brain ac ydfrain o gwmpas y ddysgl-â'i-phen-i-lawr o awyr sydd yn y dr.

Gyda chyflymdra brawychus troes y llong fawr ar ei hochr a thaflwyd pobl ar draws y lolfa fel doliau clwt.

Troes y llong ar ei hochr am fod y drysau dal dŵr ar ddec y ceir wedi cael eu gadael ar agor.

Troes y llyw.

Fydda'i ddim yn swnio fel pe bawn yn busnesu wedyn." Troes Breiddyn wrth godi o'i sedd, a'm gweld.

Beth bynnag wnei di, cadw'n glir oddi wrth y deisan gwsberis.' Diolchodd Dan iddo am y cyngor, ac yna troes i frysio ymaith.

Unwaith y torrodd y Diwygiad allan troes eu hymddygiad yn fwy gelyniaethus fyth.

Troes y Gymru Gymraeg a'i diwylliant yn "deyrnas guddiedig".

A dyna'r dyn ieuanc yn ymestyn tros gwr y sêt lle roedd Hugh Evans ac yn gofyn yn lled ddistaw i'r ddynes ieuanc: 'Wyt ti am weiddi heno?' Troes hithau tan wenu, ac ateb: 'Ydwyf, os wyt ti am wneud.' Daeth y pregethwr i mewn, dechreuodd bregethu.

Ar y dechrau, yr oedd yr Esgob yn fodlon ymafael codwm ag ef, ond troes yn ei garn a dod yn gefnogydd i Syr John.

Troes y car i lawr y ffordd drol gul tuag at y bwthyn.