Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trosglwyddiad

trosglwyddiad

Os aiff y trosglwyddiad yn ei flaen, ac y maen 'os' go fawr, yn ôl cyn-golwr Cymru, Dai Davies.

Yn anffodus cafwyd peth trafferthion mewn perthynas â'r trosglwyddiad a gwaethygwyd y sefyllfa oherwydd fod yr Uned ar fin symud i adeilad o'r newydd yng Nglandon.

Yn wyneb yr uchod, mae'n amlwg fod lle i bryderu o ran trosglwyddiad iaith.

Disgwylir y bydd y trosglwyddiad yn cael ei gadarnhau er gwaethaf un broblem bwysig.

(b) Adroddiad y Prif Swyddog Technegol yn cadarnhau na ellid gweithredu'r trosglwyddiad hyd nes y byddai'r Uned wedi symud i'r adeilad newydd a gwasanaethau ffôn a chyfrifiadurol wedi eu cysylltu.

Yn sgil y trosglwyddiad hwn ehangodd ardal weithredu'r Gymdeithas i gynnwys Gogledd Meirionnydd, yn benodol ardaloedd Blaenau Ffestiniog, Penrhyndeudraeth, Llan Ffestiniog, Tanygrisiau, Dolgellau a Thywyn.