Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trosi

trosi

Mae iaith y cerddi yn llifo'n bwrpasol ac nid yw'r geiriau, fel arfer, yn cael eu gwanhau ar ôl eu trosi.

Yn ystod yr amser a dreuliodd yn Rhydychen y daeth gyntaf o dan ddylanwad y Dadeni Dysg, a dyma'r pryd y dysgodd Roeg a Hebraeg, ieithoedd a fyddai'n waelodol bwysig isso wrth geisio trosi'r Ysgrythurau.

Trosi gem (Ness Arnold) sy'n cysylltu geiriau a lluniau

Paul Jones, Adrian Durston, Gareth Cooper, Steve Jones a Ceri Sweeney sgoriodd y ceisiau gyda Sweeney yn trosi dwy a chicio gôl gosb.

Gavin Thomas, Phil Booth a Steve Jones sgoriodd y ceisiau a Ceri Sweeney yn trosi dau ohonyn nhw.

Esblygiad drwy ddetholiad naturiol, fel y canfu Darwin, sy'n gyfrifol am y datblygiad hwn, a cheisio trosi'r broses bwerus hon i fyd y cyfrifiadur yw canolbwynt yr algorithm genetig.

Y capten Iestyn Harries yn creu dau ac yn trosi tri.

Mae ymchwil bellach i brosesau esblygiad yn parhau, yn ogystal ag ymchwil i geisio trosi'r gwelliant yn ein dealltwriaeth o esblygiad i fyd y cyfrifiadur.

Siaradodd yn aml ar y radio a'r teledu, a bu'n trosi llawer o ganeuon "pop" i'r Gymraeg cyn i'r grwpiau wneud y gwaith hwn eu hunain.

Y clwb di-gartre enillodd yn hawdd o 85 i 10 gyda Neil Jenkins yn trosi naw cais.

Gwyddoniaeth, technoleg a'r gwyddorau eraill sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o eiriau Saesneg newydd y mae'n rhaid eu trosi i'r Gymraeg, ond yn union oherwydd y nifer cynyddol yma nid yw'r beirdd Saesneg wedi llwyddo i wneud llawer o farddoniaeth bwysig â nhw eto.

Buont hefyd yn gyfrwng i atgyfnerthu'r tueddiadau hynny a ogwyddodd Davies i gyfeiriad trosi'r Ysgrythur a threfn y gwasanaeth i'w iaith ei hun.

Y mae'r cyfieithu yn anwastad iawn, ar dro yn gwneud dim ond atgynhyrchu Beibl Genefa, dro arall yn cadw fersiwn y Beibl Mawr heb ei newid nemor ddim; mewn rhai llyfrau yn aralleirio'n llac, mewn llyfrau eraill yn trosi'n dra llythrennol.

Ond pan sgoriodd Jason Hewlett ddwy funud o'r diwedd i fynd gyda chais hanner cynta Steve Ford â Paul Williams yn trosi roedd hi'n 13 - 12 a phawb yn cnoi ewinedd.