Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trosodd

trosodd

Roedd buddugoliaeth Evans yn un gymharol hawdd mewn gêm oedd trosodd mewn 54 munud.

Dyma fi a Robin El, wrth ddžad adra o'r ysgol yn tynnu'u cyrc nhw, new yr oedd y lôn yn un foddfa o dar 'run fath â'r Trinidad Lake, ac yr oedd yn rhaid i drigolion y Waen fynd trosodd i gae Tai Croesion i fynd heibio.

Roeddwn i'n meddwl bod yr etholiad trosodd erbyn hyn," meddai Alun Michael yn sych.

Nid yw arddull stiwdio y cyfnod a chyfyngder y set yn caniatau i hyn ddod trosodd mor glir.

Cafodd Mam lythyr ganddo'n gofyn iddi ddod trosodd hefo'r plant.

'Roedd hi'n anodd iawn i Manchester United neithiwr ar ôl colli'r gêm gynta a gorfod mynd trosodd i Bayern Munich,' meddai Wayne ar y Post Cyntaf y bore yma.

Diolchodd i G.DDC am gymryd trosodd yr ysgrifenyddiaeth ym Mis Medi.

Yn ystod yr wythnosau cyn y cyfarfod blynyddol roedd y siarad ar y stryd, ac yn enwedig ymysg y rheini sy'n trafod materion fel hyn, nid yn trafod pwv oedd yn mynd i gvmrYd trosodd gan John Major na phwy oedd i olynu John Smith, ond pwy oedd yn mynd i fod yn Is Gadeirydd y Cyngor eleni ac i lynd i'r Gadair y flwyddyn nesaf.

Dywedais wrth Jock am gadw'i lygaid yn agored rhag i 'Gwep Babi' ddod yn ôl, a rhuthrais at waelod y to lle'r oedd y ferch erbyn hyn yn gwyro trosodd, a bron syrthio bendramwnwgl i'r iard.

Mae taith y cricedwr Dominic Cork yn Pakistan trosodd.