Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trueni

trueni

Trueni na ellid ennyn yr un ymroddiad ymhlith yr unarddeg oedd ar ar y cae.

Trueni na chafon nhw gyfle, achos oedd y gynulleidfa yn dwlu arnon ni, yn enwedig yn Ne Cymru." Bu'r grŵp yn llwyddiannus iawn, ond bu gwrthdaro gan nad oedd Bobby yn fodlon i'r merched briodi...

Dyma wendid mawr y cyngerdd: roedd yr awyrgylch a'r canu yn wych ond trueni na fyddai'r trefnwyr wedi gosod sgriniau er mwyn osgoi yr holl wthio a stwffio yn ystod y perfformiad.

Trueni na chaent lawer cynhesach cefnogaeth gan gorff mawr yr eglwysi.

Yng nghanol cynifer o bethau da, trueni nad oedd pob perfformiad yn cyrraedd yr un safon ac yr oedd gwendid yn rhan Valentino - er ei bod yn anodd rhoi bys ar yr union beth oedd o'i le.

Trueni na byddwn wedi dysgu mwy yn yr hen ysgol, wir.

Trueni iddi ddod i'r stapla nawr, grwgnachodd wrtho'i hun - dim ond pum munud arall a bydda fe wedi mynd ar garlam tuag at lethrau Mynydd Llangatog ac fe byddai hi wedi gorfod aros amdano nes y dewisai ef ddod nol ac erbyn hynny fe fyddai'n rhy ddiweddar i gychwyn nol i Benderin.

Ond y trueni yw bod aberth yr ychydyg yn cael ei ddirymu gan ddifaterwch y lliaws.

Trueni, fodd bynnag, bod sawl un wedi gor-ganolbwyntio ar ochr negyddol y ddadl.

Trueni, mewn gwirionedd, nad oedd gen i amser i chwarae yr hyn syn cael ei alw yn Egg Invaders ller ydych chi, y chwaraewr, yn gondom syn saethu at hâd gwrywaidd er mwyn amddiffyn wy benywaidd rhag rhaib y dihiryn Sberman.

Trueni na fedr Simon basio'n well gan ei fod yn gryf ac yn benderfynol wrth ymhyrddio ganol y maes.

Trueni i'r pwyllgor fethu a sylwi ar sylwadau helaeth yr ysgrifennydd cyffredinol yn yr adroddiad, llun dalen flaen o'r Wyl y dydd Mercher yn ei dilyn a thri tudalen o luniau a stori yn tynnu sylw at ei 'llwyddiant' yr wythnos wedyn.

Mae Wendy'n teimlo trueni dros Peter druan, ac yn gwnio'i gysgod yn ol ar ei draed.

trueni mai gem fel hon oedd hi ac er i chwaraewyr cymru wynebu'r gorllewin pan ganwyd yr anthem genedlaethol ni fydd y tîm yn hedfan tua'r gorllewin i weld wncwl sam yr haf nesaf.

Trueni na fydde'r camerâu teledu yma i gofnodi'r foment.

Beth yw geiriau i gyfleu trueni pobl?

Trueni hefyd na fyddai gorsafoedd eraill yn cefnogi y criw talentog yma, oherwydd yn sicr mae nhw'n haeddu cynulleidfa yn Lloegr hefyd, yn hytrach nac yng Nghymru yn unig.

Trueni am y tywydd!

Trueni nad oedd y system sain yn caniatau inni bod amser werthfawrogi ei holl ysblander.