Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trwodd

trwodd

Rydyn ni wedi gweld ar ôl y daith i Canada bod chwaraewyr yn dod trwodd.

Darganfu'r patholegydd wedyn nad canser oedd arni ond wlser stumog a dorrodd trwodd i'r pancreas - peth digon rhwydd i'w wella.

Mae Valencia trwodd i'r pedwar olaf ar draul Arsenal.

Mae Abertawe, felly, trwodd fel yr ail dîm yn Grwp C y tu ôl i'r Barri a TNS trwodd fel y trydydd tîm gyda'r record orau yn y gystadleuaeth.

Mae Cymru, felly, trwodd i'r wyth ola ond gynta bydd rhaid wynebu Seland Newydd yn Stadiwm y Mileniwm a fydd y Crysau Duon ddim yn poeni gormod ar ôl gweld perfformiad simpil y Cymry neithiwr.

Y cynta i gyrraedd pum ffrâm sy'n mynd trwodd i rownd yr wyth ola.

Camp raenus oedd ei gwrs addysg trwodd a thro, a chyrraedd ei uchafbwynt trwy gipio'r prif wobrwyon yn Rhydychen a'i ethol yn Gymrawd o Goleg Lincoln, a dyfod yn un o ddarlithwyr mwyaf dylanwadol y Brifysgol.

Mae Bayern trwodd i'r pedwar olaf, felly, lle byddan nhw'n chwarae Real Madrid, gurodd Galatasaray 3 - 0 neithiwr; 5 - 3 dros y ddwy gêm.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan UEFA ar ôl curo Porto o ddwy 2 - 0 yn Anfield - a 2 - 0 dros y ddau gymal.

Mae Mark Williams trwodd i wyth ola Pencampwriaeth Snwcer Prydain ar ôl iddo guro Marco Fu o Hong Kong o naw ffrâm i dair.

Mae lot o chwaraewyr newydd gyda ni ar y foment, chwaraewyr sy'n dod trwodd.

Abertawe, felly, sydd trwodd i'r rownd gyn-derfynol - ond clod hefyd i'w golwr Jason Jones.

Valencia sy'n mynd trwodd gan iddyn nhw sgorio gôl oddi cartre yn Highbury yn y cymal cyntaf.

Mae Twrci trwodd i rownd wyth ola un o'r prif gystadleuthau pêl-droed am y tro cyntaf erioed.

Mae Serena Williams eisoes trwodd i'r rownd gyn-derfynol ar ôl curo ei chyd-Americanes, Lisa Raymond, 6 - 2, 6 - 0, y prynhawn yma.

Falle bydde well 'da ni gael un o'r time mawr, ond mae hwn yn rhoi gwell cyfle i ni fynd trwodd i'r bedwaredd rownd.

Mae Romania, felly, trwodd i'r wyth olaf, yn yr ail safle yn Grwp A tu ôl i Portiwgal.

Mae Richard Vaughan o Lanbradach trwodd i rownd wyth ola Pencampwriaeth Badminton y Swisdir.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Worthington ar ôl curo Fulham 3 - 0 neithiwr.

Aeth Arsenal trwodd i ail rownd Cynghrair Pencampwyr Ewrop drwy ddal Lazio i gêm gyfartal 1 - 1 yn Stadio Olympico.

Ond gyda Lloegr angen pwynt yn unig i fynd trwodd i'r wyth olaf daeth Romania yn gyfartal ddwy funud wedir egwyl.

Mae Lerpwl trwodd i drydedd rownd Cwpan UEFA ar ôl curo Slovan Liberets yn y Weriniaeth Czech neithiwr.

Roedd tîm Arsene Wenger heb nifer o'u sêr, ond maen nhw trwodd i'r cymal nesaf, er iddyn nhw golli.

Nes y ceith plaid Cymru driniaeth deg a chyfartal â'r pleidiau Prydeinig -- yma yng Nghymru o leiaf -- anodd gweld y Blaid yn torri trwodd yn fuan trwy Gymru.

Nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddiau yn gadael goleuni trwodd o gwbl, a defnyddiau di- draidd yw'r rhain.

'Ond rydyn ni wedi paratoi'n dda - ni wedi ymarfer yn galed - a rwyn credu bod cyfle da gyda ni i fynd trwodd i'r rownd derfynol.

'Mae'n braf cadw'r ddalen yn lân, cael buddugolaeth 1 - 0 a mynd trwodd i'r rownd nesaf.

Wrth gwrs, ni ddylsai United fod yn y sefyllfa lle roedd yn rhaid iddyn nhw gael buddugoliaeth i fynd trwodd i'r rownd nesaf.

'Roedd y bêl yn dod trwodd, dyma Roger yn dod allan a jyst tynnu'r bachgen i lawr.

Bydden ni'n disgwyl i Gymru fynd trwodd i'r rownd gyn-derfynol ond wedyn byddan nhw'n whare Awstralia.

Gan hynny aeth y mesur trwodd wedi i'r clerc ddarllen ei deitl.

Mae Leeds United trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar ôl curo Deportivo La Coruna 3 - 2 dros ddau gymal.

Mae Mark Williams, y Pencampwr Byd, trwodd i rownd yr 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Bournemouth ar ôl curo Tony Drago, naw ffâm i un.

Mae sialens a hanner yn wynebu Manchester United os ydyn nhw am fynd trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Er bod y Brenin Affos yn gwrthwynebu fflatiau yn ddiweddar (Pwy a allai dyfu wynwyn mewn fflat?) caniataodd Ynot i gynlluniau fynd trwodd am floc o fflatiau yn union ar gyfer tŷ helaeth Eproth, y Gweinidog Cerdd a Dawns.