Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trwydded

trwydded

Gwrthododd toreth o Gymry adnewyddu eu trwydded deledu; arestiwyd a charcharwyd llawer o genedlaetholwyr eraill am beri difrod i drosglwyddyddion.

Mae trwydded presennol yr orsaf yn dod i ben ymhen pedair blynedd, ac mae Cyfeillion y Ddaear wedi dweud y byddai'n well ganddyn nhw petai'r Wylfa yn cau bryd hynny.

Cyhoeddwyd heddiw fod S4C wedi rhoi trwydded i Wasg Carreg Gwalch, Llanrwst, i gyhoeddi cyfrol newydd o'r clasur, Llyfr Mawr y Plant, ar gyfer Nadolig 1999.

Gall yr Ysgrifennydd Gwladol hefyd, ar ôl derbyn cyngor gan y Pwyllgor Ymgynghorol ar Safleoedd Llongddrylliadau Hanesyddol, roi trwydded i gloddio safleoedd o'r fath.

Y gwir amdani yw y galle'r awdurdodau gymryd eich trwydded deithio chi a fi, a dweud wrthon ni i le o fewn gwledydd Prydain y cawn deithio, a sicrhau fod awdurdodau gwledydd eraill yn gwrthod rhoi caniatâd i ni fynd mewn i'w gwlad.

ond peidiwch â siarad â ben am y mater, neu fe fydd rhaid inni gymryd eich trwydded deithio a'ch gyrru o sbaen !

Dim ond Clybia pobl fawr sy'n cael trwydded yfed bob oriau," meddai Wil Pennog, yn byrlymu o wybodaeth.

Dyma i chi enghreifftiau: am droseddau lle na cheir marcio trwydded, deuddeg punt.

Mae'r rhain yn cynnwys model o gyfarwyddyd dylunio, cytundeb datblygu, cytundeb rheolaeth a chytundeb trwydded.

Fel y cofiwch, pan geir deuddeg pwynt, gellir atal trwydded yrru am gyfnod hyd at chwe mis.

(ii) Yn yr un modd i drosglwyddo trwydded o un cerbyd i'r llall.

Bu Charlotte Williams i'r Swyddfa Bost yn Aberystwyth i brynu trwydded deledu yn ddiweddar.