Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trychfilod

trychfilod

Mae'r rhain yn denu trychfilod yn yr haf yn ogystal â'r Nico sydd yn agor pennau'r hadau i chwilio am fwyd.

Ond nid yw popeth yn farw, fe heidia'r adar i'w brigau i chwilio am yr wyau a ddodwywyd gan y trychfilod a fu'n byw yno yn ystod misoedd yr haf.

Yna bydd y rhisgl yn syrthio'n glytiau, eu tu allan yn ddu a threuliau'r trychfilod fel gweadau gwynion y tu mewn iddynt.

Daw adar a gwiwerod i nythu yn ei changhennau; trychfilod fel cacwn, gwyfynnod, chwilod a gwiddonau i fwyta'r dail; eiddew, uchelwydd, cen, mwsogl, algae a ffyngau i ymosod ar y canghennau a'r rhisgl; adar, pryfed a mamolion i fwyta'r mes, a daw rhagor o bryfed i ymosod ar gwreiddiau sy'n ymestyn ymhell dan y ddaear.

Gelwir trychfilod sy'n byw yn y modd yma yn drychfilod parasitoid.

Rhennir y trychfilod parasitig i ddau ddosbarth.

trychfilod bychain dan y cen neu'r dail.

glan y mor, adar yr ardd, mamolion lleol, trychfilod a phryfed cop (corynnod) NEU ar gyfer grŵp o bethau y credwch a allai fod o ddiddordeb i blant e.e.

'Ar eich traed, y trychfilod bach busnesllyd.'

Mae'n denu trychfilod i fwydo arno ac mae gwyfynnod yn mwynhau'r neithdar.

Yn yr ail dosbarth rhoddir y trychfilod hynny sy'n barasitig yn ystod eu bywydau cynnar yn unig.

Yn y mwyafrif o enghreifftiau trychfilyn arall yw'r organeb gwesteiol ac, yn wahanol i'r trychfilod parasitig y soniwyd amdanynt uchod, bydd larfae y trychfilod yma yn lladd y gwesteiwr.