Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

trylwyr

trylwyr

Ffacsiwyd ein hymateb at y tri arweinydd Cyngor yn Neuadd y Sir heddiw, ac ynddo mynna Cyd-Gadeirydd y Gymdeithas, Aled Davies, fod adolygiad trylwyr o Bolisi Iaith y Cyngor yn digwydd a noda bod obsesiwn y cyngor gyda rheolwriaeth yn troi pobl ifanc, ynghyd â phobl proffesiynol, i ffwrdd o'r broses ddemocrataidd, gan eu bod yn teimlo na fydd neb yn sylwi ar eu barn.

Yn ystod y flwyddyn, bu sawl dosbarth o dan arweiniad amryw o "athrawon" trylwyr eu paratoadau.

Y mae'r cofiant yn gyfraniad o bwys wedi'i seilio ar waith ymchwil trylwyr, yn cynnwys defnydd helaeth o ffynonellau niferus, llafar ac ysgrifenedig.

Yr ydym ni'n yn y Gymdeithas yn mynnu fod adolygiad trylwyr o bolisi iaith y Cyngor Sir yn digwydd.

Ond gan y byddwn yn trin yr agoriad yma - sef y 'Ruy Lopez' - yn fwy trylwyr yn nes ymlaen gwell ei gadael hi yn fanna am y tro.

"Llawer o ddiolch i Tudur a Theo, nid yn unig am daith ddifyr tu hwnt ond hefyd am yr holl waith paratoi trylwyr a wnaeth y ddau ymlaen llaw.

Galwn ar y Cynulliad i gadarnhau na fydd unrhyw ysgol yn cael ei chau nes y cynhelir adolygiad trylwyr o'r sefyllfa.

Yng ngwaith yr athronydd Immanuel Kant y cafwyd yr ymdrech fwyaf trylwyr i ddiogelu'r briodas.

mae'r argymhellion hyn yn ffrwyth gwaith ymchwil trylwyr a gadarnhaodd yr angen am y fath ganolfan, a'r galw am y gwasanaethau, " meddai mae'r prosiect, sydd wedi ei ariannu am flwyddyn, yn creu dulliau o addasu deunydd dysgu mewn ffurf y gall sawl coleg ei ddefnyddio yn ogystal â datblygu rhwydwaith gynorthwyol i ddarlithwyr.