Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tud

tud

(Tud.

Wedi'r cwbl, os ydi'r Beibl yn dweud bod 'Oen Duw' yn gallu gwneud 'hyd yn oed i'r gwynt a'r môr ufuddhau iddo', pwy ydan ni i feddwl mai dim ond ar gyfer dynol ryw y crewyd neges y Nadolig.perygl yn sbaen bob eynon tud.

Y BWTHYN UNIG (tud.

Cymro ar y Copa - Emrys Roberts (Tud.

Dyddiadur Dyn Di-waith - Owain Wyn Davies (tud.

Ac mi fyddaf yn rhyfeddu at y goeden hon bob blwyddyn gan na wn am unrhyw goeden arall sydd yn blodeuo cyn deilio sef mynd yn hen cyn bod yn blentyn!Y Ferch Dawel - Manon Eames (tud.

Am ddim a wn i, efalla fod ganddyn nhw ddisgynyddion yn fyw, a rheiny o natur ddialgar."Hon - Eirwen Gwynn (tud.

Yng ngeiriau'r Athro Gryffydd: "Meddwl critig a rhesymegwr a oedd gan y naill [Emrys ap Iwan]; meddwl gweledydd a bardd a oedd gan y llall." Ni wn pa gyfathrach a fu rhwng y ddau, os bu un o gwbl, ond nid damwain yn unig yw nad ysgrifennodd Emrys (hyd y medrais i weled) yr un erthygl i Cymru, er ei fod ef a'r cylchgrawn wedi cydoesi am bymtheng mlynedd.TRAED MEWN CYFFION - Kate Roberts (tud.

Straeon ac Arwyr Gwerin Llydaw (tud.

Yn y cofiant dyfynnir yr atgof diddorol hwn o gyfrol Kate Roberts, Y Lôn Wen (tud.

Diwrnod Tan Gamp - Gruff Roberts (Tud.

Fel fflach, cuddiodd y fechan ei thrysor y tu ôl i'w chefn, a rhythodd yn fud, herfeiddiol ar ei mam.Mân Sôn - Gruffudd Parry (tud.

Yna â rhagddo i adrodd (tud.

"Deued yn gynnar," gorchmynnodd, "iddo ga'l cwrdd â mamgu cyn iddi fynd i'r gwely." gyrfa'r gŵr o dregaron carey jones tud.

Modryb Lanaf Lerpwl - Meinir Pierce Jones (tud.

Hynny yw, gellir ei gadw yn y ddalfa ar sail drwgdybiaeth yn unig.Seren Wib - Eigra Lewis Roberts (tud.

Idris Bell (tud.

Williams (tud.