Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tudur

tudur

Tro Tudur oedd hi i welwi yn awr.

'Tudur,' ebe Siân yn araf toc.

'Rydan ni'n gyfoethog, Siân!' gwaeddodd Tudur toc, wedi anghofio popeth am ginio a'r cerydd fyddai yn eu disgwyl yn y garafân.

Mae sgrifennu cynghanedd fel gwneud jig-so - un ai mae o'n iawn neu dydy o ddim," meddai'r Prifardd Tudur Dylan Jones.

R.Tudur Jones, Bangor.

Dywedodd Siôn Tudur hynny ar gywydd.

Ar ol gorffen, yr wyf yn cofio fod Anti yn disgyn o'r llwyfan gyda help y Parch Tudur Evans.

Fel gweddill y teulu yr oedd Tudur Dylan yn eisteddfotwr o ddyddiau ifanc.

Arhosodd Tudur, ac un droed ar y llawr.

Marwolaethau: Wedi gwaeledd hir, bu farw'r cyfaill William Tudur Rowlands, Argoed, Ffordd Garth Uchaf.

Petai o ddim ond yn medru gadael arwydd neu lwybr i ddangos i'w dad a Tudur i ble yr oedd wedi mynd!

Tudur Jones

Gwyliodd Tudur yn cychwyn ymaith ar ei feic.

Yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn, 1995, yr enillodd Tudur Dylan ei Gadair Genedlaethol - gyda'i dad, fel Archdderwydd, yn ei gadeirio.

Y Gwyddonydd - R Tudur Jones

R.Tudur Jones

A oedd geiriau cynta Tudur Dylan mewn cynghanedd holodd Beti.

Y mae Tudur Dylan yn berson sy'n gwrthod yn lân a galw ei hun yn fardd.

Ymhlith y cyfranwyr mae beirdd fel Nesta Wyn Jones, Carys Jones, Tudur Dylan Jones, Margiad Roberts a'r golygydd ei hun, Myrddin ap Dafydd.

Tudur Jones

Ni piau'r cwbl!' ebe Tudur yn wyllt wrth weld ei frawd yn dechrau rhawio'r pridd yn ôl ar y sach.

Ond suddodd ei galon drachefn wrth iddo sylweddoli na wyddai Tudur ddim byd am y paent.

Bangor R. Tudur Jones Pobl a ddeuai o ben pellaf Môr y Canoldir yw'r trigolion nesaf y mae eu holion i'w cad yng Nghymru.

I ffwrdd â Tudur ar ei feic a dechreuodd Siân deimlo'n unig.

EDWIN PRYCE JONES: PORTREAD gan R.Tudur Jones

Safodd Siân a Tudur yn hollol lonydd ac yn hollol fud am funudau hirion gan syllu ar y sach agored yn y twll o'u blaenau.

"Llawer o ddiolch i Tudur a Theo, nid yn unig am daith ddifyr tu hwnt ond hefyd am yr holl waith paratoi trylwyr a wnaeth y ddau ymlaen llaw.

Athro Dr Tudur Jones hefyd, chwarae teg, yn ei safiad yng Nghaernarfon yma'n ddiweddar, er enghraifft.

Tudur Jones - Diwylliant Colegau Ymneilltuol y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg.

Yr oedd ei dad yn gyfyrder i William Salesbury, ac yr oedd cysylltiadau teuluol rhwng Edmwnd Prys a'r beirdd Tudur Aled a Siôn Tudur.

Jones oedd yn y Gadair a'r Dr Tudur Jones a gyfieithai o'r Gymraeg ac o'r Saesneg.

'Tudur,' gwaeddodd arei ôl yn wyllt gan edrych o'i amgylch yn ofnus.

Gwyddai'r rhain beth oedd blas erledigaeth ac alltudiaeth yng nghfnod Mari Tudur.

Dim ond deg oed oedd Siwan pan briododd hi Llywelyn Fawr a phedair ar ddeg oedd Margaret Beaufort pan gafodd ei­mab, Harri Tudur, ei eni.

Beth petai'n nosi cyn i Tudur a'i dad ddychwelyd, meddyliodd wedyn.

Hefyd yr oedd Mr a Mrs Edmunds, Morgan Jones a'i deulu, y Parch Tudur Evans a Mrs Evans, Trofana Evans a'i chwaer Mrs Warnock, Arthur Hughes.

Faint a fynnir o ddeunydd am Loegr ac Ewrop ž Harri Tudur yn glanio yn Aberdaugleddau a'r Cymry druan yn llawenhau o feddwl fod Tywysog o Gymro yn mynd i'w lordio hi tua Llundain yna ac yn mynd i ddod â'r mil blynyddoedd i ben.

'...A'r polîs yn dweud ei fod yn beryglus dros ben,' ebe Tudur gan godi ar ei draed yn frysiog a dechrau llenwi gweddill y twll â'r pridd a'r tyweirch.

'Fe fydd yn ein rhoi ni yn y gell os awn ni yn agos i'w swyddfa, Tudur.'

'Siân, wyt ti'n iawn?' gofynnodd Tudur a phryder lond ei lais.

Cer di i nôl y Sarjant, Tudur, ac fe arhosa i fan yma rhag ofn i rywun arall ddod ar draws y trysor ...

'Roedd Tudur Dylan Jones hefyd yn un o'r tri anfuddugol gorau.

Tudur Dylan Jones oedd yr ail.

'Rwyt ti'n siarad lol, Tudur,' ebe Siân ar ei draws yn ddwys.

Ymwelodd Dr Tudur Jones, Dafydd Jones Caefadog a minnau ddwywaith â Chyngor Lerpwl i geisio'i annerch.