Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tyb

tyb

ar gynghorau lleol yn y cyfnod hwn, fe ddangosodd ei gwendid eto mewn methiant i fanteisio ar ei chyfle, a hynny, i'm tyb i, oherwydd rhyw ddiniweidrwydd egwyddorol megis.

Ond yr oedd wedi bod yn weinidog prysur mewn eglwysi mawr am ormod o flynyddoedd i wybod faint oedd hi o'r gloch reit ar ffrynt y frwydr i'm tyb i.

Yr oeddwn yn llanc pendew a thwp pan gwrddais â John Gyntaf, ac , i'm tyb i, anwybodaeth anifeilaidd oedd ei nodwedd amlycaf.

Yr oedd hi'n weddol dal, i'm tyb i, a chanddi dorreth o wallt tywyll, yn tueddu i fod yn grych, a dim un blewyn gwyn.

gall seiliau hen draddodiad fod yn gyntefig iawn, ac i'm tyb i, egwyddorion cymdeithasau cyntefig sydd wrth wraidd pob crefydd.

Mae hwn yn galonogol iawn yn ein tyb ni, er bod rhaid cofio mai sampl o ddarllenwyr Cymraeg oedd gennym a'n bod wedi defnyddio rhai cylchgronau i ddosbarthu'r holiadur.

Tyb rhai ei fod yn gwrthweithio effeithiau'r caffin yn y coffi.

'Yn eich tyb chi, 'rydach chi'n weithiwr ac yn rheolwr?

Yn ein tyb ni, mae hwn yn galonogol, ac yn adlewyrchiad yn bennaf o'r teimlad o deyrngarwch sydd gan bobl tuag at bethau Cymraeg.

Nid gweithredu gwladwriaethol yw'r gweithredu pwysicaf oll, fel y tyb rhai.

Ond i'm tyb i, y mae gormod o nodweddion sy'n gyffredin i'r ddwy ffenomen inni gredu nad oes dim cysylltiad rhyngddynt.

Bellach mae pawb yn Rwsia yn awyddus iawn i gyfarch Mrs Thatcher wrth ei henw iawn, ac am ganmol yr hyn y mae hi, yn eu tyb hwy, wedi ei gyflawni.