Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tyrfa

tyrfa

Tyrfa ar Lan y Môr

Cafwyd gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel yr Amlosgfa, Bae Colwyn, lle y daeth tyrfa deilwng i dalu'r gymwynas olaf dan arweiniad y Parchedigion Goronwy Prys Owen ac Isaac Jones, Abergele, a Mrs Alwena Jones yn gwasanaethu wrth yr organ.

Yr oedd tyrfa wedi ymgasglu y tu allan i lidiardau'r ysgol erbyn hyn.

Yn ôl un bardd 'deubeth sydd ddrwg eu diben' mewn cymdeithas wâr, sef 'tref heb parch', sef cymuned o bobl, a 'tyrfa heb ben', sef cynulliad heb atweiniad a allai droi'n anniben ac aflywodraethus.

Dyn tyrfa ydyw.

Sut ddyn Duw ydyw dyn tyrfa?

Wedi munudau hirion ymddangosant ar falconir twr a ninnaun edrych lan megis tyrfa mewn ffilm am y canol-oesoedd.

Dechreuodd tyrfa ymgasglu yn y prif sgwâr wrth y ffynhonnau.

Gan fod tyrfa fawr yn dod o Lansdowne Road, yn aml byddai rhai o'r hogiau'n cael eu gwasgaru.

(Tyrfa enfawr yn dechrau cymeradwyo yn frwd.)

Daeth tyrfa fawr ynghyd a chaed cynhadledd lwyddiannus iawn.

Dechreuodd hefyd weithio'n wirfoddol gyda 'Tyrfa'r Merched', a oedd yn rhan o'r Genhadaeth Gristnogol.

CYMANFA'R PLANT: Daeth tyrfa fawr o blant y Dosbarth i Fethesda i gynrychioli yr Ysgolion Sul.

Hannah o bawb yn methu gweld ei chyfyngder; dyn tyrfa .

Agorodd Mrs Eurwen Parry ei chartref i gynnal noson goffi, ac ar noson arbennig o braf ddiwedd Mehefin daeth tyrfa i Gae Bold i fwynhau loetran uwchben paned a sgwrs yn yr ardd.