Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wali

wali

Cliciwch unwaith tu allan i'r Wali Tomos - mae hyn yn dad-ddethol y testun - ac fe ddylai fod gennych:

WALI: (Galw) Gari!

Teipiwch eiriau o flaen y fy: Wir yr nid fy enw i yw Wali Tomos.

Newid Ymddangosiad y Testun Gosodwch y cyrchwr o flaen Wali Tomos a llusgwch ar draws y geiriau fel eu bod yn cael eu dethol.

WALI: Tîm nofio'r ysgol?

Wir yr go iawn fy enw i yw Wali Tomos Yn awr arbrofwch gydag ymddangosiad y testun trwy amrywio'r ffont, y steil, a'r maint.

Teipiwch ychydig eiriau ee 'fy enw i yw Wali Tomos'.

WALI: Fydd yr hogyn isie gwybod.

Roedd gynnon ni ddau dŷ yn C'mon Midffild - tŷ Wali a tŷ Picton."

WALI: (yn canu) Mae'n nghalon i'n eiddo i Heulwen erioed.

Rhoi rhestr hir o gyfarwyddiadau i Wali a'r bechgyn gan obeithio fy mod wedi dewis wythnos weddol ddidramgwydd ar y ffarm.

I Heulwen(Wali) erioed!

Wir yr go iawn fy enw i yw Wali Tomos.

(WALI yn llamu o'i gadair freichiau i wynebu HEULWEN gyda'i wyneb yn llawn serch.

Newid Safle'r Testun Gosodwch y cyrchwr-I o flaen y gair Wali a chliciwch unwaith; mae hyn yn gosod y cyrchwr o flaen Wali.

Yn nesa gosodwch y cyrchwr ar ôl Wali Tomos ac o'r ddewislen Edit dewiswch Paste; mae hyn yn gosod beth bynag sydd ar y Clipfwrdd i mewn lle mae'r cyrchwr yn fflachio.

I Heulwen(Wali) erioed.

Cyn pen chwarter awr arall o fyfyrio ar y groes o gyswllt gytbwys accenog yn nodiadau sych Wali, roedd Jabas hefyd yn chwyrnu'n braf.

WALI: (Yn simsanu gan emosiwn braidd) Ras gyfnewid a nofio ar dy gefn?

WALI: Brafo!

WALI: (Yn canu) 'O Heulwen f'anwylyd fy mhopeth'.

WALI: (Deffro'n swnllyd) Wha!

Pwyswch RETURN, bydd hyn yn symud y testun sydd i'r dde o'r cyrchwr (Wali Tomos) i linell newydd.

WALI: A'r ras gyfnewid.

(WALI yn symud at LIWSI a'i chofleidio'n eiddgar.

Wali, Rhys a minnau'n cerdded mil o ddefaid hesb i'r mynydd.

HEULWEN a WALI: (Gyda'i gilydd) I Heulwen(Wali) erioed.

WALI: (Yn gysglyd) Ddim nawr, cariad, rw'i'n gwylio'r newyddion.......

WALI: B'le mae'r hogyn Gari 'ne?

WALI: Rw'i mor falch, 'y ngeneth i.

WALI: Dwed dy newydd.

(Llif cwynion HEULWEN yn tawelu i fwmian cwynfanllyd wrth i LIWSI ei gadael a symud at WALI sy'n cysgu o flaen y teledu.