Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wasgu

wasgu

Fel arfer, pan gyrhaeddodd fan arbennig symudodd ei droed dde i wasgu'r brêc er mwyn arafu'r lori fawr.

Mae'n help i wasgu ychydig rhagor ar y llyw mewn llefydd felly.

Fel hyn yr arferid gwneud ond heddiw, gydag offer hwylus i wasgu'r sudd allan, hawdd yw cael y sudd amrwd o'r gwraidd.

Wrth glywed curiadau cyson cacynaidd y moto beic bychan wrth iddo wasgu'r sbardun i'r pen er mwyn tynnu'r owns olaf o nerth allan ohono, hiraethai Dei am gael bod yn berchen moto beic go iawn, un ai un bychan nerthol, neu un mawr trwm a fyddai'n rhuo fel storm bell wrth wibio ar hyd y ffordd.

Dewch draw i weld." Roedd cylch o risgl wedi ei wasgu a'i dorri rhyw fetr uwchlaw'r ddaear ar foncyffion y ddwy goeden.

Yn fynych iawn fe gai Cymreictod y Cymry ei wasgu ohonynt gan amgylchiadau economaidd a chan y drefn addysgol.

Daliai ei hun yn dynn gan wasgu'i dyrnau nes bod ei hewinedd yn torri cledr ei dwylo.

yr oedd yr ergyd o drydan a ddeilliai o'r weithred yma yn achosi i'r ruban papur yn y peiriant derbyn, yn y pen arall, gael ei wasgu am ennyd yn erbyn yr olwyn lythrennau, a thrwy hynny yn achosi argraffu'r lythyren arbennig honno.

meddai Del gan wasgu blaen ei thrwyn.

Toc roedd yn crynu ac yn llithro ond cydiodd yn dynnach yn ei ffon fagl i gynnal ei bwysau wrth iddo wasgu ei law arall yn erbyn y graig.

Gan wasgu 'nannedd yn dynn.

Bryd arall, yr oedd muriau'r gell yn nesu ato, yn cau amdano ac yn bygwth ei wasgu i faarwolaeth.

Yn sydyn rhuthrais am un o'r giwed, ac wedi gafael ynddo a'i wasgu, yn ôl cyfarwyddiadau Capten, mi rois hergwd iddo â'm holl nerth, nes peri iddo syrthio ar ei hyd ar lawr.

Ac wrth i'r Rhaglaw wasgu llau yng ngwallt y Priodor: meddyliodd am y pen cymhenbwll oedd ganddo dan ei fysedd.

Arhosodd nes bod y drydedd garol ar ben ac yna cododd ddyrnaid o'r eira mân a'i wasgu'n bêl.

'Na, na, dydw i'n gwybod dim byd,' gwaeddodd Siân wrth i Mwsi wasgu ei arddwrn yn dynnach.

Dechreuodd ei law grynu wrth iddo wasgu coes y rhaw fechan yn dynn.

'Doedd dim annormal i'w weld ar y goes na dim tynerwch wrth wasgu.