Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wefan

wefan

Wefan Gymraeg sydd yn rhoi ychydig o wybodaeth am y Cymundeb Anglicanaidd byd-eang.

Mae'r wefan a'r pecyn adnoddau (gweler isod) yn dilyn strwythur maes llafur NVQ Lefel 4.

Mwy ar wefan Coleg Menai...

'Nid yw y penderfyniad hwn yn effeithio ar y cystadlaethau barddoniaeth arbennig ar-lein a gyhoeddwyd ar wefan yr Eisteddfod ac atgoffir i'r beirdd sydd yn defnyddio'r Wê ac e-bost bod cyfle i gystadlu trwy'r amser ar y rhyngrwyd,' meddai llefarydd.

Addaswyd Mehefin 1998 ar gyfer y wefan newydd efo Culhwch...

Mae'r cyfrifiaduron yn cael eu cynnig yn wobr am y ddwy wefan orau fydd yn cael eu hanfon i'r gystadleuaeth.

Dafydd a Branwen a phob ddi-smygwr arall sydd wedi bod yn agos at swyddfa'r Gymdeithas am ddioddef fy mwg; Owain am y sylwadau hollol diwerth; Grant am deutha fi sut i gyhoeddi blincin' peth i ddechrau; pawb sy 'di cyfrannu a chefnogi; pawb sy 'di rhoi cysylltiadau i'r Tafod Trydanaidd ar eu tudalennau Gwe nhw; pawb sy 'di ymweld â'r Wefan hon; pawb sy 'di cynorthwyo a chefnogi Cymdeithas yr Iaith rhywsut rhywbryd -- diolch am eich ysbrydoliaeth a'ch gwaith. Cas-berson y Mis

Bwriad y wefan yma yw cynnig cefnogaeth ac ysgogiad i bobl sy'n gweithio tuag at gymhwyster NVQ Lefel 4 mewn Rheoli.

Gellwch lwytho RealPlayer i lawr o wefan cwmni Real.com.

Yn y dyfodol, gobeithir ehangu'r wefan i gynnwys tudalennau mewn ieithoedd eraill (dim ond Cymraeg a Saesneg sydd ar hyn o bryd), a chynnig mwy o wybodaeth fyth -- bydd fersiwn electronig o Faniffesto'r Gymdeithas ar gael i'r byd erbyn yr Haf.

Mae rhan o'r wefan yn cael ei alw'n Gofynnwch i'r Athro lle mae'r myfyrwyr yn gallu gofyn cwestiwn drwy'r we a'i anfon i'r BBC ac o fewn 48 awr mae yna ateb gan athro ar gael.

Mwy o fanylion ar wefan yr Eisteddfod sydd wedi ei gohirio tan 2002 oherwydd clwy'r traed a'r genau.

Addaswyd ar Fehefin y 4ydd, 1998, ar gyfer lawnsiad y wefan newydd.