Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

wefusau

wefusau

Safodd ac edrych i lawr ar y bechgyn, ei lygaid glas yn oer a chaled a'i wefusau'n dynn.

'Roedd ei lygaid wedi culhau, ei wefusau'n dynn.

Saesneg bob gair oedd cyfraniadau'r holl gynghorwyr eraill, ac er bod y cadeirydd yn honni bod yn 'Gymro da' ni ddaeth gair o'r heniaith dros ei wefusau y prynhawn hwnnw.

Cyfansoddwyd canu tebyg yn yr Almaeneg ar wefusau'r cerddorion serch neu'r Minnesanger.

Taenodd ei fysedd dros ei grudd ac yna teimlodd ei gwefusau yn cyffwrdd ei ên ac yna'n dod o hyd i'w wefusau ef.

Gyda'r newyn yn y gell gosb daeth yr hiraeth am sigaret; hiraeth am glywed ei haroglau, am osod y tân wrth ei blaen melyn, gollwng y mwg glas allan rhwng ei wefusau a'i weled yn ymdorchi i'r awyr.

Gad ti i Mami edrych ar dy ôl di a sychu dy din di,' ebe Gary eto a gwen faleisus ar ei wefusau .

Ond yr enw ar wefusau pawb wrth iddyn nhw adael y Cae Râs neithiwr oedd Lee Trundle.

A'r cwestiwn ar wefusau pawb wrth gerdded o amgylch oedd "Wyt ti'n cofio.

Yna, clywsant eiriau miniog a phroffwydol o wefusau Asqui/ th: ...

Chwaraeai rhyw hanner gwên yng nghornel ei wefusau fel y trodd yntau, wedi i'w lleisiau ddistewi yn y pellter, a chychwyn yn ôl ar hyd y llwybr i Lety Plu.

Daeth cysgod o wên ar wefusau Morwen wrth feddwl am ei nain yn gorfod dechrau dysgu byw gyda dyn ddydd a nos a hithau'n drigain oed.

Yr oedd cyhuddiad o ragrith yn erbyn yr offeiriadaeth ar wefusau Hughes byth a beunydd yn y cyfnod hwn.

Llyfai'r hen ŵr ei wefusau wrth fy ngwylio, drosodd a throsodd, gan dynnu un wefus yn araf ar draws y llall, wedi ymgolli'n alarus, fel trefnwr angladdau yn "molchi% ei ddwylo yn sych.