Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

weladwy

weladwy

Ac y mae'r drws metal lle lladdwyd Ifans yn ganolog weladwy o'r dechrau.

Effeithiodd nifer o newidiadau eraill yn weladwy ar lif y gêm yn union fel a ddigwyddodd pan fu newidiadau tebyg tuag at ddiwedd y gêm yn erbyn yr Unol Daleithiau.

nodweddion sy'n weladwy ond yn anodd eu mesur, fel siap pen anifail neu gyrn.

Awgrymir fod mwy i 'hagrwch' a thristwch y gwaith na'r hyn oedd yn weladwy i'r llygaid.

Nodweddion nad ydynt yn weladwy ond sy'n bwysig i'r ffermwr.

Darn o fynydd yn ymyl Pumlumon oedd Clwbyn y Glaw ac os oedd hwn yn weladwy roedd yn arwydd sicr o law.

Roedden nhw'n weladwy unwaith eto.

Wrth ddechrau chwarae, dylai'r bêl gael ei gosod fel bod enw'r gwneuthurwr yn weladwy i'r chwaraewr gan fod hyn yn lwcus.

Ac os yw lluniau Dick Chappell yn deillio i raddau helaeth o ddiddordeb manwl mewn daeareg, mae a wnelo rhai Bert Isaac yn fwy uniongyrchol â'r hyn sy'n weladwy i'r llygad, er nad oes dim oll yn ffotograffig yn eu cylch.

Owen at hynny drwy wrthgyferbynu'n weladwy y gweithdy bler, siafins-ar-lawr, coesau-doliau-ar-goll, efo'r gweithdy glanwaith mecanyddol ar ol dyfodiad y Ferch.

Y mae gan Gwenlyn y gallu i greu triciau llwyfan sy'n rhan o'r themau ac mae codi muriau'r cwt ar lwyfan yn rhan o asio cyfeillgarwch Williams a Now yn weladwy.

Problem arall yw nad yw grisiau'r tŵr yn weladwy i'r gynulleidfa drwy'r amser mewn cynhyrchiad teledu gan fod y camera'n crwydro at wyneb neu gorff ac yn symud i ffwrdd oddi wrth ddarlun cyfiawn o'r set.

Dim ond trwy delesgop neu ddeulygadion y mae'r rhan fwyaf o ser yn weladwy, gan eu bod yn rhy wan inni allu eu gweld a'r llygad.

Wrth feddwl am hysbysebu yn Gymraeg, yr unig hysbyseb weladwy a gofiaf yw Raleigh - y beisicl sy'n ddur i gyd.